تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      آنا (آنا یعنی مادر) » بازگشت :: ۱۳٩٦/٥/٤
» مهارت :: ۱۳٩٦/٢/٢٢
» آنها :: ۱۳٩٦/۱/٢۱
» ابراز :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٥
» تجربه :: ۱۳٩٥/۱۱/۱
» شب یلدا و حافظ :: ۱۳٩٥/۱٠/۱
» تجربه :: ۱۳٩٥/٩/٢۱
» رو به زوال :: ۱۳٩٥/۸/٥
» چون پرده برافتد :: ۱۳٩٥/٧/۱
» گریه :: ۱۳٩٥/٦/٩
» علم و دانش تکراری :: ۱۳٩٥/٥/٩
» سختی کار :: ۱۳٩٥/٤/٢
» علم و دانش ِ تکراری :: ۱۳٩٥/۳/۱
» نمودار واقعی :: ۱۳٩٥/٢/٧
» خاله -عمه :: ۱۳٩٥/۱/۳
» بازدید :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» فقط با "خودم " :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» موسیقی کودک :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» حرف یا عمل ؟ :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» حس شما هنگام شنیدن زنگ آخر :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» خطای ستارگان ِ بخت ما ( بخت پریشان) :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» راه حل :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» ماشین زمان :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» سؤال هیجان انگیز :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» به چه قیمتی ؟! :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» سرگرمی گروهی :: ۱۳٩٤/٩/۱٩
» رهایی :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» مترجم :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» نگاه :: ۱۳٩٤/٩/۸
» موسم ِپرواز :: ۱۳٩٤/٩/٧
» آرزوی ِ محال :: ۱۳٩٤/٩/٦
» تقسیم وظایف :: ۱۳٩٤/٩/٥
» انتخاب :: ۱۳٩٤/٩/٤
» حریم خصوصی :: ۱۳٩٤/٩/۱
» Tomorrow Land :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» عشق دانش اندوزی :: ۱۳٩٤/۸/٢۸
» کاربری جدید :کیسه بوکس :: ۱۳٩٤/۸/٢۸
» منهای ده کیلو :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» ۱۳٩٤/۸/٢۳ :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» طبقه بندی :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» تست حواس جمعی :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» خواب دلچسب :: ۱۳٩٤/۸/٢٠
» تجربیاتی اندر زندگانی :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» فریاد سکوت :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» پازل :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» وی بگفته در دلم اسرارها :: ۱۳٩٤/۸/۱٤
» بدون شرح ! :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» محترمانه یا دوستانه :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» دختر شجاع :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» هشدار :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» چشمهایش :: ۱۳٩٤/۸/٧
» هدایت غیرمستقیم :: ۱۳٩٤/۸/٧
» اندر مصائب پدربزرگ بودن :: ۱۳٩٤/۸/٦
» من حسود :: ۱۳٩٤/۸/٥
» گونه ی آمران :: ۱۳٩٤/۸/٥
» خود ارزشمند :: ۱۳٩٤/۸/٤
» اسیر ِ توهم :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» سری های ِ پوچ :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» استراتژی :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» انگیزه :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» واقعیتی قابل انتقال :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» buzz :: ۱۳٩٤/٧/٢٢
» یادبود :: ۱۳٩٤/٧/٢۱
» حال ِ خوب :: ۱۳٩٤/٧/٢٠
» چنین گفته اند که ... :: ۱۳٩٤/٧/۱٩
» بیر چایا چیخاخ گوراخ نه خبردی :: ۱۳٩٤/٧/۱٦
» گونه ی دشمن پرستیان :) :: ۱۳٩٤/٧/۱٥
» بین والدین خود تبعیض قائل نشوید :) :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» اجازه ندهیم ما را به تو و او تفکیک کنند. :: ۱۳٩٤/٧/۱۳
» گونه ی آفتاب پرستیان :: ۱۳٩٤/٧/۱٢
» یک هیچ :: ۱۳٩٤/٧/٧
» نگرانی :: ۱۳٩٤/٧/٦
» رهایی :: ۱۳٩٤/٧/٢
» صبح امروز :: ۱۳٩٤/٧/۱
» ماه مهر :: ۱۳٩٤/٧/۱
» من جدی ! :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» سکوت و حضور :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» سندروم مقابله به مثل پنداری :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» او :: ۱۳٩٤/٦/٢٥
» موقعیتی که بالاخره باید با آن روبرو شد :: ۱۳٩٤/٦/٢٥
» طبق معمول :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» استرس درمانی :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» اعتبار :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» ۱۳٩٤/٦/٢٤ :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» ۱۳٩٤/٦/٢٤ :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» به همین راحتی :: ۱۳٩٤/٦/۱٥
» مکافات عمل :: ۱۳٩٤/٦/۱٥
» "من" حبابی تو خالی :: ۱۳٩٤/٦/۸
» لحظه ای درنگ :: ۱۳٩٤/٦/٧
» قطع ِ حس :: ۱۳٩٤/٦/٦
» نقش فرزندان در تربیت من :: ۱۳٩٤/٦/٦
» مرور خاطرات کودکی :)))) :: ۱۳٩٤/٦/٤
» 19 :: ۱۳٩٤/٦/٢
» یکی از عقل می لافد ! :: ۱۳٩٤/٦/۱
» ماموریت مخفیانه :: ۱۳٩٤/٥/٢٦
» دا سیلدیم ها :: ۱۳٩٤/٥/٢٦
» دختر خودش :))) :: ۱۳٩٤/٥/٢٦
» همه :: ۱۳٩٤/٥/۱۸
» خواهر هجده ساله :: ۱۳٩٤/٥/۱٧
» نسل فرزند گریز :) :: ۱۳٩٤/٥/۱٧
» جای خالی ماشین زمان :: ۱۳٩٤/٥/۱٤
» کیسه بوکس :: ۱۳٩٤/٥/۱۳
» و این دو تا :: ۱۳٩٤/٥/٩
» معلّمی دوست داشتنی :: ۱۳٩٤/٥/۸
» از دوست داشتنی ها :: ۱۳٩٤/٥/٥
» بپذیر :: ۱۳٩٤/٥/٤
» کارت زرد گرفتم :: ۱۳٩٤/٥/٤
» بی خبر از دل ِ دختری ده ساله :: ۱۳٩٤/٤/۳۱
» جزء از کل :: ۱۳٩٤/٤/٢٩
» آرامش ِاُِرگانیک :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» گذار :: ۱۳٩٤/٤/٢٥
» شادمانی :: ۱۳٩٤/٤/٢٤
» ای نجات دهنده :: ۱۳٩٤/٤/۱٥
» لزوم سوال از نزدیکان :: ۱۳٩٤/٤/۱۳
» رابطه ی راننده ی سرویس در فوق العاده بودن مدرسه :: ۱۳٩٤/٤/٩
» دوستان جدید :: ۱۳٩٤/٤/٧
» تابستان خود را چگونه می گذرانید :: ۱۳٩٤/٤/٧
» وقتی بابا معلم می شود :: ۱۳٩٤/٤/۳
» خود فراموش پندار! :: ۱۳٩٤/۳/٢٧
» پویش :: ۱۳٩٤/۳/٢٥
» افق :: ۱۳٩٤/۳/٢٥
» خودم :: ۱۳٩٤/۳/٢۳
» جلسه ادبی :: ۱۳٩٤/۳/٢٢
» سمت جدید :: ۱۳٩٤/۳/٢٠
» نبش قبر :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» پیام شرطی :: ۱۳٩٤/۳/۱۸
» هشدار هایی که باید حس کرد :: ۱۳٩٤/۳/۱٧
» ۱۳٩٤/۳/۸ :: ۱۳٩٤/۳/۸
» قیزیم سنه دییرم گلینیم سن اشیت :: ۱۳٩٤/۳/٧
» بد نیست اگر ... :: ۱۳٩٤/۳/٦
» شروع :: ۱۳٩٤/۳/٥
» خرید :: ۱۳٩٤/۳/٤
» آخرین سخن :: ۱۳٩٤/۳/٤
» من ِ خودخواه :: ۱۳٩٤/۳/٤
» بدون شرح :: ۱۳٩٤/۳/٢
» مرور :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» احتمالات :: ۱۳٩٤/٢/٢٩
» تو که آمدی اُردی "بهشت " شد برایمان :: ۱۳٩٤/٢/٢٢
» مرحله ای جدید :: ۱۳٩٤/٢/٢٢
» فرهنگ ... :: ۱۳٩٤/٢/۱٧
» سه برابر :: ۱۳٩٤/٢/۱٢
» اندر مزایای نادانی و بی خیالی :: ۱۳٩٤/٢/۱٢
» بابا :: ۱۳٩٤/٢/۱٠
» نی نی :: ۱۳٩٤/٢/۱٠
» پرواز :: ۱۳٩٤/٢/٩
» به رهگذران فلکه خیام :: ۱۳٩٤/٢/٤
» پناهگاه :: ۱۳٩٤/٢/٢
» تحولی عمیق :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» از سری نصایح همینجوری ... :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» مشاهدات مادرانه :: ۱۳٩٤/۱/٢٦
» دوری و دوستی :: ۱۳٩٤/۱/٢٥
» روز مادر :: ۱۳٩٤/۱/٢٥
» در حاشیه ی امروز :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» پریشانی روزگار :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» روزمان :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» دقت کنیم :: ۱۳٩٤/۱/۱٧
» آن چشم ها :: ۱۳٩٤/۱/۱٧
» دری همواره گشوده :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» شمارش معکوس 37 :: ۱۳٩٤/۱/۱٥
» سالی نو با حالی نو :: ۱۳٩٤/۱/۱٥
» خوب تر :: ۱۳٩٤/۱/۱٤
» به دوستان :: ۱۳٩٤/۱/٩
» مهارت عکاس :: ۱۳٩٤/۱/٥
» آرایه های ادبی و نقش آن در تعطیلات نوروز :: ۱۳٩٤/۱/٥
» گفتگو :: ۱۳٩٤/۱/۳
» و آن رادیو ... :: ۱۳٩٤/۱/۳
» کارگردان :: ۱۳٩٤/۱/۳
» روزهای دوست داشتنی :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٦
» در رابطه ی ما با دیگران :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٥
» از سری آرزوهای مادرانه :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٤
» تعطیلات اجباری :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۳
» نوجوانانه :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» روز جهانی زن ... :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
» روزی روزگاری وبلاگستان :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
» مادرانه-دخترانه :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
» تفاوت در نگرش !! :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
» تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» هنر با هم بودن :: ۱۳٩۳/۱٢/٦
» ما غافلگیر کردن را دوست داریم . :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» بزرگ شده :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» در راستای ریشه کنی آنفولانزا :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» دانش آموز وظیفه شناس :: ۱۳٩۳/۱٢/۳
» مسئولیّت شادی ِ ارواح :: ۱۳٩۳/۱٢/۳
» دعا :: ۱۳٩۳/۱٢/٢
» گروه ماهور :: ۱۳٩۳/۱۱/۳٠
» ... :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
» اندر مصائب خاله ای مدرن !!! :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
» آیینه ی ما :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٦
» ناهمگون :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٦
» قلم :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۳
» اعتماد و فرصت :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۱
» از جنس یخ :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» قانون :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» سوال :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
» چهل سال تمام :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» بخوان حدیث مفصل :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۳
» راز :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۳
» ساکت و تب دار :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» عزیز :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» سکوت را بیاموزیم :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
» آرایه ی اقرار :: ۱۳٩۳/۱۱/٦
» دوستان جدیدم :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» به خودم :: ۱۳٩۳/۱۱/٤
» لذّت گشت دو نفره :: ۱۳٩۳/۱۱/٢
» دوستی قدیمی :: ۱۳٩۳/۱۱/٢
» ۱۳٩۳/۱٠/۳٠ :: ۱۳٩۳/۱٠/۳٠
» لکه :: ۱۳٩۳/۱٠/۳٠
» شیرینی یک - آن - :: ۱۳٩۳/۱٠/۳٠
» صرف چای در عصر :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٩
» دبیر دوست داشتنی فیزیک :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٩
» گوشه ای امن :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» گرمای گاری قدیمی :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٦
» جمعی مادرانه :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» روش تدریس :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» آتش زیر خاکستر :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٢
» از توصیه های ناب :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» ۱۳٩۳/۱٠/٢۱ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» مگه چقدر صحبت میکنه ؟ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» حق الزحمه :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» کار را به کاردان بسپارید :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» دلم گرفت :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۸
» این مکان مجهز به دو فرزند می باشد :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٧
» راز :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٦
» گاهی فقط باید گوشی شنوا بود :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٦
» تاریخ :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» همین حالا :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
» موضوع روز باستانشناسی :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» تقسیم به روش جدید :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» یک جمله ی موثر :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» سوالات ناتمام :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» پرسیده شدن :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» سندروم بی انگیزگی در آموزش :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» دریغایی :: ۱۳٩۳/۱٠/٥
» یک جور پوست اندازی :: ۱۳٩۳/۱٠/٥
» یادبود :: ۱۳٩۳/۱٠/۳
» روش کارت گرفتن :: ۱۳٩۳/۱٠/۳
» بعدازظهری با دوستان :: ۱۳٩۳/۱٠/٢
» عمیق تر نگاه کن! :: ۱۳٩۳/۱٠/٢
» اینجا مهمونم :: ۱۳٩۳/۱٠/۱
» pastperfect! :: ۱۳٩۳/۱٠/۱
» حافظ و امشب :: ۱۳٩۳/٩/۳٠
» شبی آشنا :: ۱۳٩۳/٩/۳٠
» انکار قلّه هرگز :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» اگر جای من بودی چه می کردی ؟ :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» شما چطور حس می کنید ؟!!! :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» مسیر :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» عمه لیخ عالمی :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» اجرای پدر و دختر :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» پیک :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» حاشیه زندگی :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» از توصیه های یک دوست :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
» سبکی :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» لطفا از بچه ها علیه همدیگه استفاده نکنید :: ۱۳٩۳/٩/٢٢
» ت مثل تانگو ، مثل تحقیر :: ۱۳٩۳/٩/٢٠
» رقیب :: ۱۳٩۳/٩/٢٠
» ضربدر صفر :: ۱۳٩۳/٩/۱٩
» گذر :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» چه تحلیلی ! :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» ۱۳٩۳/٩/۱٧ :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» اوّل خودمون :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» سیستم تشویق را دور می زنیم :: ۱۳٩۳/٩/۱٦
» استعداد سنجی :: ۱۳٩۳/٩/۱٥
» رسیدن به حال :: ۱۳٩۳/٩/۱٤
» حباب وار :: ۱۳٩۳/٩/۱۳
» اهمیت تناسب اسم شعر با شاعر ! :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» صدای آشنا :: ۱۳٩۳/٩/٦
» چه روز خوبی :: ۱۳٩۳/٩/٥
» خودم می تونم :: ۱۳٩۳/٩/٥
» بعضی وقت ها فقط باید حوصله کرد وگوش داد :: ۱۳٩۳/٩/٤
» درس شیرین نرم تنان :: ۱۳٩۳/٩/٤
» یاوری سبز :: ۱۳٩۳/۸/٢۸
» چقدر خوب :: ۱۳٩۳/۸/٢۸
» رساتر از فریاد :) :: ۱۳٩۳/۸/٢۸
» آرزو کردن که مالیات ندارد :) :: ۱۳٩۳/۸/٢۸
» تفسیر آرش کمانگیر به سعی دخترم :: ۱۳٩۳/۸/٢٦
» روش تدریس :: ۱۳٩۳/۸/٢٤
» جایی ... :: ۱۳٩۳/۸/٢۳
» گروه 1+1 :: ۱۳٩۳/۸/٢۱
» نامه ی آشتی :: ۱۳٩۳/۸/۱٩
» صبوری باید :: ۱۳٩۳/۸/۱۸
» سلسله مراتب :: ۱۳٩۳/۸/۱٥
» گاهی یک لحظه درنگ باید :: ۱۳٩۳/۸/۱٢
» همین :: ۱۳٩۳/۸/۱٢
» انتظار ... :: ۱۳٩۳/۸/۱۱
» فقط امضا :: ۱۳٩۳/۸/٧
» معلمی شغل انبیاست! :: ۱۳٩۳/۸/٥
» چه روزگار دلگیری :: ۱۳٩۳/۸/۳
» سوغات مخلوط :: ۱۳٩۳/۸/۳
» آقای اسکندر :: ۱۳٩۳/۸/٢
» متخصص بزرگسالان :: ۱۳٩۳/۸/۱
» عنوان ندارد :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» فرشته های طوبی :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» حیف :: ۱۳٩۳/٧/٢۸
» مساله این است ناهار حاضر است آیا؟ :: ۱۳٩۳/٧/٢٧
» برچسب :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» وقتی بابا غیر مستقیم صحبت می کند :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» خودش میتونه دیگه :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» مادرانه :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» انگیزه ی قوی :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» تغییر :) :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» امروز صبح لابه لای موهایت خودم را دیدم :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» به کجا ؟ :: ۱۳٩۳/٦/٢٢
» اگر بخواهد :: ۱۳٩۳/٦/٢٢
» آماده باش :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» بعضی بهانه ها خیلی هم خوب هستند :: ۱۳٩۳/٦/۱٩
» تنش :: ۱۳٩۳/٦/۱۸
» بخند تا دنیا به رویت بخندد :: ۱۳٩۳/٦/۱٦
» پیشگیری :: ۱۳٩۳/٦/٧
» دختر که داشته باشی :) :: ۱۳٩۳/٦/٦
» منیم قیزیم :: ۱۳٩۳/٦/٦
» مساله روز تب انتخاب رشته :: ۱۳٩۳/٦/٥
» درد می کند انحنای روح من :: ۱۳٩۳/٦/۳
» قبل از دیگران خودم :: ۱۳٩۳/٦/۳
» دخترکان طوبی :: ۱۳٩۳/٦/٢
» دختران طوبی :: ۱۳٩۳/٦/٢
» پسرم و دوستانش :: ۱۳٩۳/٦/۱
» حواستان به دختر بابایی ِمیزبانتان باشد :)) :: ۱۳٩۳/٥/٢۸
» مریم میرزاخانی :: ۱۳٩۳/٥/٢۳
» اهمیت سکوت :: ۱۳٩۳/٥/۱۸
» استعداد سنجی :: ۱۳٩۳/٥/۱٦
» دختر کلافه ی من :: ۱۳٩۳/٥/۱٥
» درس شیرین ریاضی :: ۱۳٩۳/٥/۱۳
» دوستان من :: ۱۳٩۳/٥/۱۳
» خواهر شناسی :: ۱۳٩۳/٥/۸
» مرحله ی انصاف :)) :: ۱۳٩۳/٥/۸
» معلمی شغلی است بسی دشوار :) :: ۱۳٩۳/٥/۱
» ارواح خاکستری :: ۱۳٩۳/٥/۱
» نقطه ضعف آبابا :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» شب بیدار شدن :: ۱۳٩۳/٤/٢٥
» همیشه که نباید حرف زد :: ۱۳٩۳/٤/٢٥
» تلنگر :: ۱۳٩۳/٤/٢٤
» امر به بازیگری :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» دبیرستان :: ۱۳٩۳/٤/٢٠
» به خودم :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» بدون شرح :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» مادر باشیم نه گیر سه پیچ :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» تهدید :: ۱۳٩۳/٤/۱۳
» در باب اهمیت صبحانه :: ۱۳٩۳/٤/۸
» انقراض می شویم ! :: ۱۳٩۳/٤/٧
» افکار نامرئی ممنوع :: ۱۳٩۳/٤/٥
» ۱۳٩۳/٤/٥ :: ۱۳٩۳/٤/٥
» تعطیلات :: ۱۳٩۳/۳/٢٧
» بودن در عین نبودن :: ۱۳٩۳/۳/٢۳
» تجربه مشترک :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» دیز ب دیز اوخوماخ :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» من عاقل :: ۱۳٩۳/۳/۱٢
» بعضی وقت ها تنها راه سکوت و نظاره است ! هرچقدر هم که سخت باشد ! :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» آرزو :: ۱۳٩۳/۳/٦
» ۱۳٩۳/۳/٤ :: ۱۳٩۳/۳/٤
» تولد ائلین :: ۱۳٩۳/۳/٤
» نیمروزی در پایتخت :: ۱۳٩۳/۳/٤
» صبحانه با طعم ادبیّات :: ۱۳٩۳/۳/٤
» اندکی رعایت حال دیگران هم بد نیست :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» تولد به سبک دخترم :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» کادوی روز پدر :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» فرشته ی بهار :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» سندروم بزرگ شدن بچه ها ! :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» ما دو همکلاسی قدیم :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» از نو :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» به خدا معلم من که تو دست کبریایی :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» ارتباط ! :: ۱۳٩۳/٢/٦
» متولد قدیم :: ۱۳٩۳/٢/٦
» من ِ بی رحم :) :: ۱۳٩۳/٢/۱
» به مادرم :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» اولین جلسه در سال جدید :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» دغدغه های مادر شدن ! :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» اَه نئینیم حَبِی :) :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» من در 24 روز گذشته :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» بهار که می آید :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» نقش پدر های دختری در تربیت فرزندان :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» از لابه لای ایمیل ها :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» فقط یک لبخند :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» ارکان پنجگانه ی خیر و فضیلت :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» پنجاه - پنجاه :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» یه کم صحبت کردیم ! :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» نویسنده مهمان :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» تعطیلات امسال :: ۱۳٩۳/۱/۱٢
» حساب به دینار :: ۱۳٩۳/۱/۱٢
» سال تغذیه و فرهنگ :) :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
» بهار ِبرفی :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
» عدالت :: ۱۳٩۳/۱/٩
» ۱۳٩۳/۱/۱ :: ۱۳٩۳/۱/۱
» ۱۳٩۳/۱/۱ :: ۱۳٩۳/۱/۱
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٩ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» دربند :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» بابچه هاآشپزی کنید :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» عشق مدرسه! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٤ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» اندر فواید خواهر داشتن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» منِ باکلاس :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» سکون و سکوت :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» چه خوب ... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» وقتی دخترم گرسنه باشد :) :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» مرهم زمان :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» هفتاد و پنج سال عشق :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» راه حل به روش چورک پَزخانا صفی :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» تنبل کلاس :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» عجب ! :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» لولو :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» در گوشی های خواهری برادری :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» خانم متفکر! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» نمی دانم راحت جان است :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» نمایشگاه :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» همزمانی کارنامه و تولد چه شود ! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» این قافله ی عمر عجب می گذرد :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» اوشاخ اولاسان ! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» چون سرو کارت با کودک فتاد ... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» فردا روز دیگری است :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» مادر و پسر نیتروژنیزه :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» آموزش مثلا ی بسکتبال ! :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» ۱۳٩٢/۱۱/٧ :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» کاش دری باشد برای زدن :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» باز فرو ریخت عشق از در و دیوار من :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» هنر خنثی بودن :) :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» ۱۳٩٢/۱۱/۱ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» مستند ماروسیا :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
» دایره ی نگرانی دخترم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
» تکرار ِ تاریخ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» جهت رفع خستگی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» بهترین چایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» پیش داوری نکنیم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٩ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» زندگی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» وقتی سکوت هست پس حتما صدا هم هست :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» به دخترم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» تعطیلات خود را چگونه گذراندید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» با کلام خود گناه نکنید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» چه تفاهمی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» تبریز در دود :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» سرگرمی من و عمه :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» هر مادر و پدری باید ببیند . :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» بدآموزی :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» شخته دی ! :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» چیله گئجه سی ،چیله قارپیزی ! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» شب یلدا و حافظ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» من ،دخترم و آشپزخونه :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» مذاکرات گروه 3+1 :) :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» گاه ... :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» یاد سیب زمینی برشته با نعناع :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» تعطیلی و ... :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» مساله این است !زندگی بهتر یاشادتر ؟!! :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» برف و تعطیل ،من و دخترم :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» بچّه ها تعطیل هستن ! :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» خانم ِ من :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» ماندلا رفت :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» با ما منشین اگر که بدنام شوی :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» دوست داشتنی هایم :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» تفاوت ها :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» تفاوت ها زیباست ولی ... :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» همچین حسی داشتید ؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» سکوت :: ۱۳٩٢/٩/٩
» در صورت تمایل به هنرستان خسروشاه کمک کنید :: ۱۳٩٢/٩/٩
» مهمان های نوجوان :: ۱۳٩٢/٩/۸
» انحصار طلب :: ۱۳٩٢/٩/٧
» پسرم چهارده ساله شد :: ۱۳٩٢/٩/٦
» دایه های مهربان تر از مادرم :: ۱۳٩٢/٩/٦
» خلاقیت به سبک من :: ۱۳٩٢/٩/٥
» می گویند امروز خشونت علیه زنان ممنوع است ! :: ۱۳٩٢/٩/٤
» ما خیلی پیشتر از انها مشق انسانیّت کرده ایم :: ۱۳٩٢/٩/۳
» طور دیگر سپری کن ! :: ۱۳٩٢/٩/٢
» سری صبح :: ۱۳٩٢/٩/۱
» یه دختر دارم که چقدر هوای باباشو داره :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» شاید هم بخواهی و ندانی :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» علم بهتر است یا هنر :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» درس شیرین جغرافیا :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» اندر طبابت خودم :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» آشپزخانه ام راصحیح و سالم می خواهم :: ۱۳٩٢/۸/٢۳
» از من گفتن :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» همین و بس :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» شاگردی که من باشم :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» تنوع :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» برف روی کاج ها :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» جهت اطلاع :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» گاهی بهتر است به عقب برگردیم ... :: ۱۳٩٢/۸/۱٠
» مامان ِ شیرین :: ۱۳٩٢/۸/٧
» یکی این گربه ها رو جمع کنه :: ۱۳٩٢/۸/٥
» سؤال :: ۱۳٩٢/۸/۳
» تلخ نباشیم :: ۱۳٩٢/۸/۱
» خانواده ای نوجوانانه :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» متعجبیم ! :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» ۱۳٩٢/٧/٢٧ :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» همراه او :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» نمایش عروسکی کوشی و موشی :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» تبریزین دَلی هاواسی :) :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» قسمتی از «ذن،زن و التیام رنج دیگری » :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» گذشته :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» نیروی کمکی :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» نیازمندی ها :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» صرفه جویی در زمان :: ۱۳٩٢/٧/٩
» زن بودن :: ۱۳٩٢/٧/٧
» گاهی باید او بود :: ۱۳٩٢/٧/٥
» سالگرد به سعی بچّه ها :: ۱۳٩٢/٧/٥
» من ِ جدّی :: ۱۳٩٢/٧/۳
» به خدا معلّم من که تو دست کبریایی :: ۱۳٩٢/٧/٢
» قابل توجّه نویسندگان کتب جدید سوم ابتدایی :: ۱۳٩٢/٧/٢
» قیاس مع الفارق ! :: ۱۳٩٢/٧/۱
» پاییز آمد :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» ۱۳٩٢/٦/۳٠ :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» به یاد روزگاران خوش :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» ساز تخصصی داد تخصصی :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» لونگی با طعم ادبیّات :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» به رنگ دریا :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» تهران بزرگ :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» ات آجی :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» این روز هم رسید :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» تکلیف بچّه های شرکت هم مشخص شد :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» و تو امروز چهل و هشت ساله می شوی :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» وسایلی که برای حج(مخصوصا تمتع) لازم دارید و به شما نمی گویند :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» یه دروغ کوچولو ! :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» طرف ! :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» بدون کنکور تخصص بگیرید :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» به مسافرین ِ تبریز :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» شهر تبریز است و ... :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» باباهای دختری ،پسرهای بابایی !... :: ۱۳٩٢/٦/٩
» فوق تخصص در کل ّ ِ امور :: ۱۳٩٢/٦/٧
» یاد بگیریم که با ترس هایمان روبرو شویم :: ۱۳٩٢/٦/٦
» شوخی نداریم :: ۱۳٩٢/٦/٦
» آرزو کنید :: ۱۳٩٢/٦/٤
» بازارچه ی خیریه :: ۱۳٩٢/٦/۳
» مشاور :: ۱۳٩٢/٦/٢
» برزخ ِ توهم :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» شؤبَلَماخ :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» ما :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» من و دخترم :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» باید یکی باشه که ... :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» بالاجاکیشی :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» زندگی آنقدر فراز و فرود دارد که گیجت می کند !هوشیار باش که این گیجی سرگردانت نکن :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» مهربانی را نوبتی نکنیم :: ۱۳٩٢/٥/۱۸
» عشق :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» 30 روز تمام :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» اندر اهمّیّت زبان خارجه :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» قابل توجّه والدین ورودی سوم ابتدایی :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» بشقابا قویمالی :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» فلاش بَک :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» اندر فواید فیس بوک :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» تغییر ِحال :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» فداکاری :: ۱۳٩٢/٥/۸
» هنوز فرصت هست . :: ۱۳٩٢/٥/٥
» صدای درون :: ۱۳٩٢/٥/٤
» پشت صحنه ی من ! :: ۱۳٩٢/٥/۳
» به پسرم :: ۱۳٩٢/٥/٢
» سرمایه گذاری کنید :: ۱۳٩٢/٥/۱
» اسپند و کته :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» هزاران ساله برخاستم :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» همکلاسی عهد بوق ! :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» ! :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» اندر کتاب تکانی بعضی ها :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» عواقب یک سؤال در خانه ی ما :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» رد ِ پای کودکی :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» کمک ! :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» پت و مت :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» طرح تابستانی :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» کشف :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» فرشته ها منتظرند :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» اولتیماتوم :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» ... :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» شک نکنید باباها دخترین ! :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» جواب سؤال دوستان :: ۱۳٩٢/٤/۸
» نوه دار شدیم :: ۱۳٩٢/٤/٧
» پت و مت ! دور از هم :: ۱۳٩٢/٤/٦
» من ِ مغرور :: ۱۳٩٢/٤/٥
» لبه هفت ،هشت ! :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» درس یعنی ! :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» شاید بشود خندید :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» حماسه :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» بدون شرح :) :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» ورژن مردانه ای از یه الف بچّه :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» مردم همه از خواب و من از فکر تو مست :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» من ِ خونسرد !!! :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» دوست من :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» اوشاخ اؤلاسان :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» باتلاق :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» تبریزین دَلی هاواسی :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» رفتن باید :: ۱۳٩٢/۳/٥
» تجربیّاتی اندر زندگانی 2 :: ۱۳٩٢/۳/٥
» او رنگ نمی شناسد امّا زندگی ام را رنگارنگ کرده :: ۱۳٩٢/۳/٢
» خدا روزی رسونه :: ۱۳٩٢/۳/٢
» فالتو بگیرم ؟ :: ۱۳٩٢/۳/۱
» زنگ تفریح به سبک من ! :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» اندر مزایای خواهری :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» چورک داشدان چیخیر :) :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» غافل‌اند این خلق از خود ای پدر لاجرم گویند عیب همدگر :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» که با من هرچه کرد آن آشنا کرد ... :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» برادرانه :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» به ارواح ِ محترم :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» دموکراسی :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» فرشته ی بهار :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» موسیقی :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» محمد به کمک نیاز دارد :: ۱۳٩٢/٢/۱۸
» ۱۳٩٢/٢/۱۸ :: ۱۳٩٢/٢/۱۸
» انواع دانه :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» every thing ِ آباباش :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» وقتی که مامان شدم :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» سؤزین دؤزین اوشاخدان اشیدسن :: ۱۳٩٢/٢/۸
» خواهر کافی بودن هنر است :: ۱۳٩٢/٢/٧
» سرانجام هم جز به بالای خویش نیابد کسی بهره از جای خویش :: ۱۳٩٢/٢/۳
» شمارش معکوس _22 :: ۱۳٩٢/٢/۱
» قدم زدن در خیابان ممنوعه :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» پت و مت :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» فکر کنم اعتصاب کرده ایم ! :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» ماجراهای من و بچّه ها :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» مادر بودن :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» ۱۳٩٢/۱/٢٤ :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» تسلیم :: ۱۳٩٢/۱/٢۳
» مفتخر شدیم :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» آرامش به سبک ما :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» نوه های من ! :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» آرزوهای ِ حفظ نکردنی :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» شغل جدید دخترجان :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» سالی نوجوانانه :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» اندر آرامش خانه ی ما :: ۱۳٩٢/۱/۱۳
» یک عدد مادر اینترنت دار :: ۱۳٩٢/۱/۱٢
» ترک عادت نتوان کرد :: ۱۳٩٢/۱/٥
» انتخاب یا اجبار ؟! :: ۱۳٩٢/۱/٢
» طبق معمول :: ۱۳٩٢/۱/۱
» زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی :: ۱۳٩٢/۱/۱
» عشق ِ نوشتن :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» چهارشنبه سوری :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» آخرین روز سال :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» قول همیشگی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» داستان می خوانیم :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» چیپس ،پفک ،نوشابه هر سه بلای جونه ! :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» کدامین من ِ من ؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» اظهار نظر نکردن :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» ارتباط نقطه -قطع نقطه ! :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» آن تایم ! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» بابا طاهر ِ ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» گذشته تکانی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» خالا جان :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
» ضمیر ناخودآگاه :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» ساز اصلی :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» داداش ِ نوجوان :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» قدیم الایام :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» یک ِاضافی :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» هرخوشحالی زحمتی داره :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» فرش ،رنگ :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» درد دارم :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» ۱۳٩۱/۱٠/۳٠ :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» انرژی سوزی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» رفتن و نرفتن ،فرستادن و نفرستادن ؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» زمان و مکان نامناسب :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» همسر شجاع :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» من آنقدر با تو بوده ام که از بودن کنار دیگران سردم میشود . :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» تجربه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» روان گردانی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» خود بودن به سعی من :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» دختر ِ داستان نویس من :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» پسرجان و عشق ننوشتن :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» آستین ِ من بفرما :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» مفاهیم ِ زندگانی و بچّه ها ! :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» ارتباط تیپ و یادگیری :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» 1/1/1 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» فال حافظ دیشب :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» من و میقات :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» آمادگی برای شب یلدا :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» لوستر و تفکّر :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» خبر ناگوار :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» چه استدلالی :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» جلسات آموزش خانواده :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» درس شیرین ِ ... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» اندوه دیگران مرا از صرافت آینه انداخته است :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» درد داریم :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» سرتان سلامت :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» چون سروکارت با کودک فِتاد ... :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» هر دم از این باغ بری می رسد :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» اندیشه پویا :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» شاگردای من :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» مهمان های زمستانی :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» ۱۳٩۱/٩/۱٥ :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» او :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» داماد ِ آینده ی ما ! :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» صفرسالگی :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» می خواهید در آینده چه کاره شوید ؟ :: ۱۳٩۱/٩/٦
» سیزده سال ِ تمام :: ۱۳٩۱/٩/٥
» وقتی پسرم بزرگ می شود :: ۱۳٩۱/٩/۱
» همسایه ی محترم ما :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» دین ؟مهر یا خشونت ؟ :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» وقتی که من برگشتم ! :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» مجروح داری :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» شب بیداریم :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» منیم جانیم یاندی :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» خونه :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» ! :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» سرزمین آرزوها :: ۱۳٩۱/۸/٩
» روزگار وصال :: ۱۳٩۱/۸/۸
» بازگشت :: ۱۳٩۱/۸/۸
» دعا :: ۱۳٩۱/۸/٢
» من و میقات :: ۱۳٩۱/۸/۱
» فریزر سیّار :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» دلتنگی به سبک یک پسر آذری ! :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» تلفن تصویری ِ من :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» مقصود من از کعبه و بت خانه تویی تو :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» پَت پستچی رسید :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» سفر :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» قیزین کی اؤلدی ! :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» بالاخره سبک شدم :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» به سبک من :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» ۱۳٩۱/٧/۱۳ :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» تأخیر :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» رحمتلیخ شورلت :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» مهندسی زمان به قول امروزی ها :: ۱۳٩۱/٧/٩
» لیست سوغاتی های دخترجان البتّه فعلا !! :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» رفتن :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» اسباب کشی :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» دلتنگی برای ِ... :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» اجرا به نفع زلزله زدگان آذربایجان :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» چرخه ی شتاب :: ۱۳٩۱/٦/۱٠
» خواهر و برادر سازگار ! :: ۱۳٩۱/٦/٩
» چهارمین نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی درحمایت از کودکان سرطانی :: ۱۳٩۱/٦/٧
» چرا تنها نیایید :: ۱۳٩۱/٦/٦
» یک عدد مادر سنگدل :: ۱۳٩۱/٦/٦
» زندگی :: ۱۳٩۱/٦/٤
» آغاز سرما :: ۱۳٩۱/٦/٤
» پناهگاه :: ۱۳٩۱/٦/٢
» روز پزشک مبارک :: ۱۳٩۱/٦/۱
» عشق ِ رنگ یا ... :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» تنها نرین مناطق زلزله زده :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» امیدواری :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» بازماندگان :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» درخواست های مردم منطقه :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» هفتمین روز :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» مثلّث حیات :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» مهم :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» شش روز اضطراب :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» گینه آغلاتدی منی خان ننه نین آغلاماسی سارانین سئللره بئل باغلاماسی... :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» این درد مشترک هرگز جداجدا درمان نمی شود :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» بدون شرح :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» نیازهای اساسی :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» ۱۳٩۱/٥/٢۳ :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» اگر میتونین کمک کنین :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» نیاز مبرم به خون :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» فقط کسری از ثانیه بود :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» تنبیه :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» من خودم ! :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» خدایا :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» بانویی برای هنر :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» بانو ماروسیا واهرامیان ( مریم آراکلیان ) :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» از همه رنگ :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» حواشی ِ تیم وزنه برداری به زعم دخترم! :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» مرداد و رمضان :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» عزیز ِ دلم بابا :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» نوه ی بی خاله ی من ! :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» المپیک و ما :: ۱۳٩۱/٥/٩
» بیست و پنج سال ؟! :: ۱۳٩۱/٥/۸
» پاک کن دو چشم را از موی عیب تا ببینی باغ و سروستان غیب :: ۱۳٩۱/٥/٧
» با هر دل کَندنی چه حالی می شویم :: ۱۳٩۱/٥/۳
» پرسه در مه :: ۱۳٩۱/٥/۳
» just red :: ۱۳٩۱/٥/۱
» چراهای شگفت انگیز :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» یک سطل آب سرد روی خشونت :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» سؤالات بی پایان دختر جان :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» نوه ی عجول من !! :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» از دست خودم کجا برم شکایت :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» ۱۳٩۱/٤/٢۸ :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» میم ِ جدید :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» جلد سرمه ای :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» قیزین کی اؤلدی ... :: ۱۳٩۱/٤/٢۳
» کنسرت گروه شهنازی در تبریز :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» از جملات قصار پدر و دختر!! :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» ۱۳٩۱/٤/٢۱ :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» وای از این... :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» آخر ِ مسؤلیّت :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» یا دوست مددی ... :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» ۱۳٩۱/٤/۱۱ :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» تفسیر به روز ِصبوری :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» پسر کو ندارد نشان از پدر !! :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» تبریز در سِیل :: ۱۳٩۱/٤/۸
» خداوند همه چیز می‌شود همه کس را :: ۱۳٩۱/٤/٦
» تبریز در گِل :: ۱۳٩۱/٤/٦
» ۱۳٩۱/٤/٥ :: ۱۳٩۱/٤/٥
» رسمی باشیم :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» غیر همسطحی !!! :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» درد می کند انحنای روح من :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
» من در چند سال پیش :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
» بهترین انتخاب ممکن :آبابا :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» شعر ِ بلند به سعی دخترم :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» سؤالات اساسی در باب ِ زندگانی !! :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
» ۱۳٩۱/۳/۱٧ :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
» فصلی جدید :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» آذرخشی در تاریکی :: ۱۳٩۱/۳/۱٤
» ۱۳٩۱/۳/۱٠ :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» بابا :: ۱۳٩۱/۳/۸
» ۱۳٩۱/۳/۸ :: ۱۳٩۱/۳/۸
» تفریح سالم شما چیست ؟ :: ۱۳٩۱/۳/٦
» آرزوها :: ۱۳٩۱/۳/٦
» کپی پِیست ِ به روز ِ خودم :: ۱۳٩۱/۳/٦
» نوت بوک :: ۱۳٩۱/۳/٦
» ۱۳٩۱/۳/۳ :: ۱۳٩۱/۳/۳
» گرد و غبارتو خوب کن :: ۱۳٩۱/۳/٢
» به بهانه ی استرس :: ۱۳٩۱/۳/۱
» اندکی هوا لطفا :: ۱۳٩۱/۳/۱
» سعادت آباد :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
» عروسک ِ با احساس نیازمندیم :: ۱۳٩۱/٢/٢٩
» مامان شیرین و من :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» وقتی بابا به مسافرت می رود :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» ۱۳٩۱/٢/٢۳ :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» تیراختور ،تیراختور :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» فرشته ی بهار :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» که ما چنین کردیم :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» سیاحت و تجارت به سبک پسرجانمان :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» موارد بعدی حل می شود :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» نامه ی سی و هفتم :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
» کم کم آماده می شوم :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
» آدرس جدید بنیاد کودک شعبه ی تبریز :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
» این همه فریاد چراست ؟ :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
» ۱۳٩۱/٢/۱٢ :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» معلّمی و ما :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» بازرگانان ِ آتی ! :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» شروع :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» ۱۳٩۱/٢/۱٠ :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» ارواح محترم شما را به خیر و ما را به سلامت :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» ۱۳٩۱/٢/۱٠ :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» فقط نیم درجه :: ۱۳٩۱/٢/٩
» پنج سال بعد در چنین روزی :: ۱۳٩۱/٢/۸
» ۱۳٩۱/٢/٧ :: ۱۳٩۱/٢/٧
» استاد :: ۱۳٩۱/٢/٧
» ۱۳٩۱/٢/٧ :: ۱۳٩۱/٢/٧
» واژه ای به نام عمو :: ۱۳٩۱/٢/٥
» ۱۳٩۱/٢/٥ :: ۱۳٩۱/٢/٥
» La sconosciuta :: ۱۳٩۱/٢/٥
» ۱۳٩۱/٢/٥ :: ۱۳٩۱/٢/٥
» ۱۳٩۱/٢/٤ :: ۱۳٩۱/٢/٤
» روز ادبیِّات کودکان :: ۱۳٩۱/٢/٤
» ۱۳٩۱/٢/۳ :: ۱۳٩۱/٢/۳
» ۱۳٩۱/٢/۳ :: ۱۳٩۱/٢/۳
» فلسفه ی عشق ِ هم بودن ! :: ۱۳٩۱/٢/٢
» ۱۳٩۱/٢/۱ :: ۱۳٩۱/٢/۱
» معیار تشخیص سلامت طبق استاندارد های ِ ما :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» ۱۳٩۱/۱/٢٩ :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» ۱۳٩۱/۱/٢٩ :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» یک عدد پسر جان فول آذری :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» مهم :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» ۱۳٩۱/۱/٢٦ :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» ۱۳٩۱/۱/٢٤ :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» خانم ایکس :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» کلاه برداری از طریق عابر بانک ... :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» ۱۳٩۱/۱/٢٠ :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» ۱۳٩۱/۱/٢٠ :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» اون تالیا :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» موقع ِ دخترانه ! :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» روزنه ای به نور :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
» برای دخترم :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» The Karate Kid :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» مرکز مشاوره من و همسر جان :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» به یاد کاکتوس ها :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» میزان :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» رژیم می گیرم پس هستم :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» همه با هم :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» ۱۳٩۱/۱/۱۳ :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» ۱۳٩۱/۱/۱٠ :: ۱۳٩۱/۱/۱٠
» الکل آری یا نه ! :: ۱۳٩۱/۱/٧
» من ایرانی ام آرمانم ... :: ۱۳٩۱/۱/٦
» این منم ؟! :: ۱۳٩۱/۱/٦
» بی بی ِ کودکی هامان هم رفت :: ۱۳٩۱/۱/٥
» 1 :: ۱۳٩۱/۱/۳
» شمارش معکوس برای سال جدید :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» خدایا شکر :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» اندر فواید دعوت کردن دوست :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» درد می کند انحنای روح من :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» ز کوی یار طوفان و باد و بوران می آید ! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» خانه را می تکانیم :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» سالی که گذشت ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» سینا و سعید منتظر هستند ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» سرخی تو از من :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» عاقبت تجسس می شود همین :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» آرزوهای بچّه ها :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» عید در راه است ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» جلسه ی مدرسه ی پسر جان ! :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» وداع با سیمین در روز جهانی زن ! :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۸ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» متعجّب یا متأسف ؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» پسر جان که دارد نشان از پدر جوراب هایش را می پوشد و می ماند پدر... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٦ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» تعطیله ؟تعطیل نیست؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» بانوان هنرمند تبریز :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» انجمن ادبی پروین :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» لو رفتم :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» دعوتی محترمانه :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» ۱۳٩٠/۱٢/٩ :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» ۱۳٩٠/۱٢/۸ :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» نامه ای که پست نشد :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» اسکار گرفتیم ! :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» به استقبال تولّد رفتن :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» نویسندگی به سبک دخترم :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» کنسرت گروه رویال :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» ۱۳٩٠/۱٢/٥ :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» بسی خوشحالیم :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» خوشحالم که شما را دارم :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» وعظت آنگاه کند سود که قابل باشی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» ۱۳٩٠/۱٢/۱ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» اختراعات مادران خانه دار :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» سهم :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» سخن دوش :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» تشدید ِ عملی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» کتاب خوانی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» درد می کند انحنای روح من :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» خودت کنجکاوی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» چند قدم نزدیکتر به خدا :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» روز عشق به سبک ما :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» گوگل - :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» آرشام به کمک نیاز دارد :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» مارمالاد پرتقال :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٤ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» بروادر :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» تجربیّات مضاعف اندر زندگانی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» تجربیّاتی اندر زندگانی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» یارب روا مدار که گدا معتبر شود :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» یک عدد خواهر فولاد زره :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» دختر من :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» بدون غلط :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» هوا بس ناجوانمردانه سرد است :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» آن روزها ی ِ ما و این روزها ی ِ جوان تر ها :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» این بمونه اینجا حتّی وقتی مامان شدم! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» خانم س و من :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» داغلاری سوکَر تیراختور ! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» توهم :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» ۱۳٩٠/۱۱/٩ :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» من ثبت می کنم :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» چند صفر یعنی : :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» با قبول کفالت ِ کودک ِ بااستعدادی آینده ای را نجات دهید :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» نفس ریال به شماره افتاده است . :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
» گشت و بازگشت :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» ۱۳٩٠/۱۱/٤ :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» برف :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» به پدری دوست داشتنی :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» نوروز افغانی هست ؟!!!!!! :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» نوشتن :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» شیرینی ِ جدایی نادر از سیمین! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» سرفه هم سرفه های قدیم :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» دختر ِ فیلسوفم :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۳ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» پنگوئن های آقای پاپر :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» چطوری عروس بشم؟ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» کارتون هم می بینیم :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» آنهایی که واقعا اذیّت می شوند . :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» اَندر بابا شدن ِ آقایون :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» به یاد ِ همبازی ِ قدیم :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» تو هم می آیی :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» هر دَم از این باغ بری می رسد :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» و باز درد می کند انحنای روح ِ من :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» همایش انجمن ادبی بانوان تبریز :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» خداحافظ دلشوره :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» 2 :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» اعلام وضعیّت ِ اضطراری :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» گزارش شش ماهه بچّه ها رسید :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» اوّل دبستان به سعی ِ خودم :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» کوری :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» وقتی همسر مان اس ام اس می زند :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» زین پس من و پسر جان فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم :: ۱۳٩٠/٩/٢۳
» دلشوره دختر منو گول نزن :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» معرّفی یک وبلاگ :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» ۱۳٩٠/٩/٢۱ :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» معرّفی می کنم :مامان ِ یک نی نی ِ واقعی! :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» روز جهانی معلولین :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» و این یعنی زمستان نزدیک است :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» یک مادر رؤیایی :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» افسوس :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» نوه ام :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» محرم و عشق :: ۱۳٩٠/٩/۱٥
» ۱۳٩٠/٩/۱۳ :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» بسیار متأسفم :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» ۱۳٩٠/٩/۱۱ :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» ورود آقایان ممنوع :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» دو ماه بعد از آغاز کلاس اوّل ابتدایی :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» ماجراهای من و بچّه ها :: ۱۳٩٠/٩/٩
» چقدر شگفتانه شدم! :: ۱۳٩٠/٩/٩
» ۱۳٩٠/٩/٩ :: ۱۳٩٠/٩/٩
» پس از دوازده سال :: ۱۳٩٠/٩/٧
» طرح مثلا پنجشنبه ها تعطیل :: ۱۳٩٠/٩/٧
» قبول ِخشونت توسط ِ زنان ممنوع :: ۱۳٩٠/٩/٦
» ۱۳٩٠/٩/٤ :: ۱۳٩٠/٩/٤
» دکتر همت مقصودی مرد سال انتخاب شد :: ۱۳٩٠/٩/٢
» یکی از سی پوستر مثبت برتر :: ۱۳٩٠/٩/٢
» این پست تقدیم می شود به آقای غلامی سرای دبیر ادبیّات راهنمایی شهید مدنی تبریز :: ۱۳٩٠/٩/۱
» فقط یک لبخند و دیگر هیچ :: ۱۳٩٠/٩/۱
» ۱۳٩٠/۸/۳٠ :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» آقا ممنونیم :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» حکایت م غیر آخر و بیمارستان :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» انسان نوشت :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» همایش بنیاد کودک در تبریز :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» یک مادر ِ رؤیایی :: ۱۳٩٠/۸/٢٧
» ۱۳٩٠/۸/٢٦ :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» یک عدد شاگرد تنبل :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» ۱۳٩٠/۸/٢۳ :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» آقا کلاس ِ پسرم سرد است .خیلی سرد :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» ۱۳٩٠/۸/٢۳ :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» The Sound of Music :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» یه دل میگه بریم ،یه دل میگه نریم :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» انجمن ادبی بانوان 2 :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» غذای روز :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» ۱۳٩٠/۸/۱٥ :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» ۱۳٩٠/۸/۱٤ :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» تو به صورت رفته ای گم گشته ای زان نمی یابی که معنی هشته ای :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
» ۱۳٩٠/۸/۱٢ :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» انجمن ادبی مهر بانوان تبریز :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» تحصیلات خانوادگی :: ۱۳٩٠/۸/٩
» به بهانه ی سال روز پرواز قیصر امین پور :: ۱۳٩٠/۸/۸
» یک جمع دوست داشتنی بعداز یازده ماه !! :: ۱۳٩٠/۸/٦
» آزمایشگاه هفت سالانه :: ۱۳٩٠/۸/٤
» درخت بودن یا نبودن ،مسأله این است ! :: ۱۳٩٠/۸/۳
» گزارش ماهانه :: ۱۳٩٠/۸/٢
» پاییز :: ۱۳٩٠/۸/۱
» تفاوت انسان و حیوانات :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» با رفتنت دفتر کودکی هایم رسما بسته شد :: ۱۳٩٠/٧/٢٩
» و باز هم عزیزی رفت :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» شخص مورد نظر :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» دلتنگ باشیم ولی دلمرده نباشیم :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» به اکابر می رویم :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» ساربان :: ۱۳٩٠/٧/٢٥
» علوم به سعی دخترم :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» یک عدد من ِ باکلاس :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» اندر شیرین بودن شیمی :: ۱۳٩٠/٧/٢٢
» آشی جهت شیمی و زیست :: ۱۳٩٠/٧/٢٢
» ادبیّاتِ دوست داشتنی :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» دفتر کجاست ؟ :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» قوانین زندگی :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» و امروز ...! :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» روز جهانی کودک :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» دختر های ِ بابایی و بابا های ِ دختری :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» isad :: ۱۳٩٠/٧/۱٥
» ۱۳٩٠/٧/۱٤ :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» قابل توجّه مامانای کلاس اوّلی های امسال :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» تَرک فیس بوک ِ تضمینی :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» آنا :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» اندر شفاف سازی آزادی تهوع :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» مشق با مزّه ی آژیر قرمز :: ۱۳٩٠/٧/٩
» مرا پاک کنید :: ۱۳٩٠/٧/٩
» یک سر و دو گوش :: ۱۳٩٠/٧/٧
» آموزش و پرورش محترم :: ۱۳٩٠/٧/٦
» پیشگویی می کنیم :: ۱۳٩٠/٧/٥
» پَت و مَت در آغاز مدرسه ها بعد از چهارده سال ِ تمام :: ۱۳٩٠/٧/٤
» کی هستیم ؟ :: ۱۳٩٠/٧/٢
» مدرسه بدون کیک شکلاتی هرگز :: ۱۳٩٠/٧/۱
» فردا کلاس اوّلی ها به دبستان می روند :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» شغل nام پسرم :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» تلّ ِ نمک و شوره زار :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» حمیده منتظر کفیل هست :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» به یاد ِ کیف آبی :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» احتیاط شکستنی :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» حال ِ دلم :: ۱۳٩٠/٦/٢٥
» درد میکند انحنای روح من ... :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی ویژه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان در تبریز :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» صدر نشینی :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» خدایا کمی از صبوریت را می خواهم و بس :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» مقاومت می کنیم :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» ۱۳٩٠/٦/۱۸ :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» اُمید :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» به نظرت بگم به همه سلام برسونین خوبه یا بگم به آقاهم سلام برسونین بهتره ؟ :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» اوشاخ اولاسان :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» ۱۳٩٠/٦/۱٤ :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» پدر و مادری همراه باشیم :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» از جوایز نقدی به شدّت استقبال میشود!!! :: ۱۳٩٠/٦/٩
» تا کجا می برد این نقش به دیوار مرا ؟ :: ۱۳٩٠/٦/٩
» آخرین ِ اختراع ِ من :: ۱۳٩٠/٦/۸
» ائتلاف برای ِ انجام پروژه ی جدید :: ۱۳٩٠/٦/٥
» مریخ موشک بازی !! :: ۱۳٩٠/٦/٥
» میترسم از روزی که خشک شود .... :: ۱۳٩٠/٦/۳
» سه تا سی دی بخر یه جایزه ببر :: ۱۳٩٠/٦/٢
» رفتار با نوجوانان 2 :: ۱۳٩٠/٦/۱
» مواد مخدر :: ۱۳٩٠/٦/۱
» ۱۳٩٠/٥/۳۱ :: ۱۳٩٠/٥/۳۱
» اندر احوالات دبستان و برنامه ریزی دخترم :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
» مادری در اوج دخترستایی :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
» به فریاد رس :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
» زنان ِ شهر ِ من نیازمند ِتغییر در معیارهای ِ ارزشی و تربیتی هستند . :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
» پیشنهادهای ِاین جلسه ی کلاس رفتار با نوجوانان :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» مادران ِ محترم همچنان در پی کلاسند ! :: ۱۳٩٠/٥/٢٧
» دریاچه ی ارومیّه در احتضار :: ۱۳٩٠/٥/٢٧
» دیدو بازدید با تأخیر :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
» نوجوانی و رفتار با نوجوانان :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» رادیو مولانا :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» هزار بسته ی غذایی برای هزار خانواده ی نیازمند :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» شوخی ِدخترم :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» خُنَک می شویم :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» نان شیرمال برای رمضان :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» سه نفر و من :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» ۱۳٩٠/٥/۱٦ :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» اندوه را باید چید :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» راستگویی فرنود و کم ظرفیتی ِما :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» اندر مشاهدات من :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» «لعنت بر شیطان» :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» گرما گرم تابستان :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» بازار تبریز و کودکی ام :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» المپیاد ریاضی و ما ! :: ۱۳٩٠/٥/٩
» مهمان های ناخوانده :: ۱۳٩٠/٥/٩
» !!!!!! :: ۱۳٩٠/٥/۸
» ۱۳٩٠/٥/۸ :: ۱۳٩٠/٥/۸
» ۱۳٩٠/٥/٦ :: ۱۳٩٠/٥/٦
» تنها مرکز فوق تخصصی تشخیص و درمان سرطان در شرق آسیا بیمارستان فوق تخصصی بیکن (چر :: ۱۳٩٠/٥/۳
» زندگی عشق است نه وظیفه :: ۱۳٩٠/٤/۳۱
» نیاز به گروه خونی A- در بیمارستان دی تهران برای عمل مونا :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» پیست اسکی (جادّه مرند) :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» زنده باد چهاردیواری خونه :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» احساس خود تنبیه شدگی :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» نیروی کمکی :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» معرفی :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» اندر کارشناسی آزمایشگاه :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» آرزو بر نوجوانان هم عیب نیست ؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» خواب را باید که تعبیری کنیم از مهرمان :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» سوگلی بابا :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» تقدیم به «یگانه» ، جوانترین کارگرساختمان در جهان :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» سندروم تعطیلات تابستانی :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» تابستان :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» دل ِ بی طاقت من :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» چای داری ؟ :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» محو می شویم ؟! :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» طرح کودکان بی کتاب :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» ۱۳٩٠/٤/۱٢ :: ۱۳٩٠/٤/۱٢
» زندگی به سبک انسانهای اولیه :: ۱۳٩٠/٤/۱٢
» مدل غصّه ی شما چیست ؟ :: ۱۳٩٠/٤/۸
» وقتی استاد یقه ات را بگیرد :: ۱۳٩٠/٤/۳
» نتایج مرحله دو داده شد :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» تایم ِ استراحت مادران :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» آفرین ممنوع :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» روز پدر :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» عرش و فرش الهی در درون ماست. :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» مراسم فارغ از آمادگی :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» بادی گارد ِ شجاع من :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» ارزش زمان :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
» دلشوره ی پسرم :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
» ۱۳٩٠/۳/۱۸ :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» ۱۳٩٠/۳/۱٦ :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
» تبریز ِ آلوده :: ۱۳٩٠/۳/۱۳
» مادری همراه نوزاد کوچک خود در جلسه پارلمان حاضر شد. :: ۱۳٩٠/۳/۱۳
» ۱۳٩٠/۳/۱٢ :: ۱۳٩٠/۳/۱٢
» ۱۳٩٠/۳/۱٢ :: ۱۳٩٠/۳/۱٢
» ۱۳٩٠/۳/۱۱ :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» ۱۳٩٠/۳/۱٠ :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» تعطیلات تابستانی یا کابوس کلاس های تابستانی!! :: ۱۳٩٠/۳/۸
» ۱۳٩٠/۳/٧ :: ۱۳٩٠/۳/٧
» ۱۳٩٠/۳/٦ :: ۱۳٩٠/۳/٦
» سرپیری معرکه گیری هم عالمی دارد :: ۱۳٩٠/۳/٥
» روز زن و مادر مبارک :: ۱۳٩٠/۳/۳
» ۱۳٩٠/۳/۳ :: ۱۳٩٠/۳/۳
» آنام یادیما دؤشدی... :: ۱۳٩٠/۳/۱
» ۱۳٩٠/۳/۱ :: ۱۳٩٠/۳/۱
» گذشت بهترین کمک به خودمان :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» بشتابید تا کنسرت ها لغو نشده :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» یادگار خیام برای این روزگار :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
» زندگی :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
» بمان مادر ... :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
» قسمتی از نامه ی سی ام :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» حیف :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» پسر بسیار جدّی من :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» هیچ فکر کرده اید چرا ؟ :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» دختر اردیبهشت :: ۱۳٩٠/٢/٢٢
» وقتی دخترم مبصر می شود :: ۱۳٩٠/٢/٢٢
» اندر دختر خاله شدن بعضی ها :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» و من خاله خواهم شد :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» بابا باغی تبریز :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» بابا باغی تبریز را چقدر می شناسید ؟ :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» تبریز :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» تبریز :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» سیاره ؟ :: ۱۳٩٠/٢/۱٧
» همانا اندیشی 1 :: ۱۳٩٠/٢/۱٦
» اینجا آشپزخانه و من آدمین آن :: ۱۳٩٠/٢/۱٥
» تمام شعرهایم به نام تو :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» دختر جانمان شاغل می شود :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» روز معلّم :: ۱۳٩٠/٢/۱٢
» ۱۳٩٠/٢/۱۱ :: ۱۳٩٠/٢/۱۱
» ۱۳٩٠/٢/۱۱ :: ۱۳٩٠/٢/۱۱
» ۱۳٩٠/٢/۱٠ :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» ۱۳٩٠/٢/۱٠ :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» akeelah and the bee :: ۱۳٩٠/٢/٩
» ۱۳٩٠/٢/۸ :: ۱۳٩٠/٢/۸
» ۱۳٩٠/٢/۸ :: ۱۳٩٠/٢/۸
» معلّمی شغل انبیاست :: ۱۳٩٠/٢/٧
» عابر بانک و چسب و خلاقیّت !!! :: ۱۳٩٠/٢/٥
» یک رمان خوب سراغ دارید ؟ :: ۱۳٩٠/٢/٤
» من و نگرانی های ِ ... :: ۱۳٩٠/٢/٤
» ۱۳٩٠/٢/٤ :: ۱۳٩٠/٢/٤
» چرا؟ :: ۱۳٩٠/٢/٢
» پس لرزه های ِ عروسی هفته ی پیش :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» خداروشکر :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» روحی بس اَرزان :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» عروسی :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» آلودگی هوا :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» ۱۳٩٠/۱/٢٦ :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
» زین پس چشم می شوم :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» چه کنم ؟ :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» اندکی شادمانی و امیدواری :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» ۱۳٩٠/۱/٢٢ :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» آرامش قبل از طوفان :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» ۱۳٩٠/۱/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱/۱٩
» سؤال :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» تدریس خصوصی :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» مراقب باشیم :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» زمین و کهکشان :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» از نشریه ی همیاران بنیاد کودک :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» کودکان ایران گل های سرزمین من (مهدیه) :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» وقتی بابا با دهان پر صحبت می کند! :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» کاربرد هندسه ی تحلیلی درآینده :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» سال ِجدید و خونه ی جدیدرو :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» یزرگ می شویم :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» ۱۳٩٠/۱/۱٥ :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» تعطیلات نوروز خود را چگونه گذراندید :: ۱۳٩٠/۱/٧
» کودکان ایران گل های سرزمین من و دوستانش :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» فرشته ها کجان ؟ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» توی دلم حرف زدم :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» چرا با عمو نرفتم :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» کشف ارتباط ازدواج و رژ لب و دستشویی وحمام برای اولین بار :: ۱۳۸٩/٧/٢۸
» وقت خانم معلّم رو نمیگیرم :: ۱۳۸٩/٧/٢
» خدایا :: ۱۳۸٩/٦/٧
» وقتی بابا غیر مستقیم صحبت میکند :: ۱۳۸٩/٦/۳
» تب و تاب امتحانات در خانه ی ما :: ۱۳۸٩/٢/٢۸
» بهترین بخش سفر :: ۱۳۸۸/٤/٢٠
کلمات کلیدی وبلاگ (۱٠) آشپزی (٤) ادبیّات (۱٢) از مطالب دوستان (۱٠) استاد (۱٤) انجمن ادبی (۱٤) بنیاد کودک (٦) تبریز (٦٩) تغذیه (۱) تغییر (٢٦) حج (٢٢) خبر (٢٦) خدایا (٤) خواهرانه (٢۸) خوب تر (۳) خودمان باشیم (٩) خوشحالیم (٢۸) درد می کند انحنای روح من (۳۳) درددل (۸) دوست (۱) رژیم (۱) روز معلّم (٥) روزگار وصال (۳) زلزله (٢٤) سؤال (٢۳) سفرنامه (٢٠) شعر (٤۸) عکس های دوربین من (۳) فیلم هایی که می بینم (۱٧) ما (٥۱) مادرانه (٩٤) مرکز مشاوره من و همسر جان (٥) مشاهدات (۳) معلّم (٥) من (۳۳) من نوشت (٦٤) من و بچّه ها (۱٧۳) موسیقی (۱۳) نوروز (٢) وقتی بابا غیر مستقیم صحبت میکند (٩) کالبدشکافی خودم (٥۸) کتاب (۳۳) کودکان ایران گل های سرزمین من (٢٤) یاد باد (۳٥) یادبود (٤) یک تجربه (٥٢) یک روز ِ ما (٩) یک سطر خواندنی (٢۸) یک عکس (٦)
دوستان من +AB ابناالهدی اردیبهشت از زندگی آغاز کلام آنا( بلاگفا) انجمن غیبی آوا برسد به دست آینده بعد کیهانی بوی خاک و بلوط پانویس پرشین گیگ پیرفرزانه توکای مقدس تیتوک نقش زن چند قدم نزديكتر به خدا خارخاسک هفت دنده خاطرات یک پزشک قانونی خوابگرد دادلی دوزلی دخترشهریوری در آستان بلوغ در خانه ی ما دکتر کافی دنیای اسراء دنیای زیبای من دنیای کودک دیزی راهی رها روزگار وصال روزنگار خانم شین زرمان سپینود سرهرمس مارنا شاسوسا شاید شراگیم عاشقانه ها گوریل فهیم مرا آفرید آنکه دوستم داشت موسسه خیریه رفاه کودک (بنیاد کودک ) مولکول مینجق ناگهان چقدر زود دير ميشود هیچکده پرتال زیگور طراح قالب

آنا

↑ Grab this Headline Animator