تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      آنا (آنا یعنی مادر)
چهل سال تمام نویسنده: - ۱۳٩۳/۱۱/۱٦

 دوستی می گفت چهل سالگی سرآغاز مکاشفات است ! 

برای من فاصله ی بین سی تا چهل سالگی به تصویر محوی می ماند که از پنجره ی قطار سریع السیری گرفته باشند ! دقیق که می شوم ؛خودم را می بینم متصل به زنجیره ی شتابی محال !  عبور ِ بی وقفه  ... ازتصویری که می بایست خوب می دیدم ... صدایی که باید می شنیدم ... جایی که می ایستادم و نفسی تازه می کردم ... گاه حتّی یک آن تأمل را از خودم دریغ می کردم ...

گذر ِ مُدام از خودم برای جا نماندن از چرخه ای که باورش نداشتم امّا ترس پرت شدن جسارت رها کردنش را از من گرفته بود ! 

جایی در این بازه بود بسی دردناک ! و باید می بود برای ایستادن و دیدن ِمسافتی که بی درنگ دویده بودم . فهمیدم با تمام ِ ادعای ِ" من بودنم " لذّت داشتن و بودن ِ با عزیزانم را در این دور ِ تند ِ پوچ ِ دویدن و نرسیدن از دست می دهم . اگر به خودم نهیب نزنم افسوس ِ زجر آوری که تجربه اش را داشته ام چاره ساز نخواهد بود !

از دست دادن ِهمین لحظه های به ظاهر ساده! از آنجایی که همیشه جلوی چشممان هستند خطایی است که اغلب ندانسته گرفتارش هستیم . فکر می کنیم دائمی و ابدی اند .آنقدر از بودنشان  مطمئن هستیم که همان جا رهایشان می کنیم برای به دست آوردن یا رسیدن به بهترین ها !  فکر می کنیم فرصت داریم که برگردیم و سراغشان را بگیریم  و آنها هم همانطور ثابت خواهند ماند  !... غافلیم از آنچه بی بازگشت است .

نمی دانم سعادت ِ درک و رسیدن به مکاشفات ِ چهل سالگی را خواهم داشت یا نه !  برای من لذّت ِ لبخند ِ همسرم ،گپی با پسرم و گوش دادن به دخترم  ... بخش عمده ای از نتایج چهل سالی است که سپری کرده ام :))) باقی را باید نهفت !

  نظرات ()
کلمات کلیدی وبلاگ (۱٠) آبابا (٧) آرزو (۱) آشپزی (٥) ادبیّات (۱٤) از مطالب دوستان (۱۱) استاد (۱٦) انجمن ادبی (۱٤) او (٢) بنیاد کودک (٦) تبریز (٧٢) تغذیه (۱) تغییر (۳٥) حال ِ دلم (۳) حج (٢۳) خبر (٢٧) خدایا (٥) خواهرانه (٢٩) خوب تر (٥) خودمان باشیم (۱٥) خوشحالیم (۳٢) درد می کند انحنای روح من (۳٩) درددل (۱٧) دوست (٢) رژیم (۱) روز معلّم (٦) روزگار وصال (۳) زلزله (٢٥) سؤال (٢٦) سفرنامه (٢٢) شعر (٥٠) عکس های دوربین من (۳) فیلم هایی که می بینم (٢۳) ما (٦۱) مادرانه (۱۱۳) مرکز مشاوره من و همسر جان (٦) مشاهدات (٢٩) معلّم (۸) من (٤٢) من نوشت (٦٧) من و بچّه ها (٢۸۱) موسیقی (۱٤) نوروز (٢) هشدار (۳) وقتی بابا غیر مستقیم صحبت میکند (۱۱) کالبدشکافی خودم (٧٥) کتاب (۳٥) کودکان ایران گل های سرزمین من (٢٦) یاد باد (۳٩) یادبود (٥) یک تجربه (٧٦) یک روز ِ ما (۱٠) یک سطر خواندنی (۳٠) یک عکس (٦)
دوستان من +AB ابناالهدی اردیبهشت از زندگی آغاز کلام آنا( بلاگفا) انجمن غیبی آوا ای جوان بدان که جهان پروردگاری دارد برسد به دست آینده بعد کیهانی بوی خاک و بلوط پانویس پرشین گیگ پیرفرزانه توکای مقدس تیتوک نقش زن چند قدم نزديكتر به خدا خارخاسک هفت دنده خاطرات یک پزشک قانونی خوابگرد دادلی دوزلی دخترشهریوری در آستان بلوغ در خانه ی ما دکتر کافی دنیای اسراء دنیای زیبای من دنیای کودک دیزی راهی رها روزگار وصال روزنگار خانم شین زرمان سپینود سرهرمس مارنا سلمان شاسوسا شاید شراگیم عاشقانه ها کسری کیانا گوریل فهیم مرا آفرید آنکه دوستم داشت موسسه خیریه رفاه کودک (بنیاد کودک ) مولکول مینجق ناگهان چقدر زود دير ميشود هیچکده پرتال زیگور طراح قالب