تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      آنا (آنا یعنی مادر)
سرانجام هم جز به بالای خویش نیابد کسی بهره از جای خویش نویسنده: - ۱۳٩٢/٢/۳

... تجربه های زیسته ی ما در چند دهه ی گذشته _چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی _نوع نگرش ما را غالبا به طور ناخودآگاه شکل داده است .برآیند ِ این تجربه های نیندیشیده _و بنابراین _خام _مجموعه یی از معیارها را پدید آورده است که خواه و ناخواه ذهنیّت مارا در تربیت فرزندانمان تحت تأثیر قرار می دهد.مثلا اگر خود ما در مقام پدر و مادر ،سختی ها و رنج ها و محرومیّت های زندگی خود را به عنوان شکست تعریف و تلقّی کرده باشیم و رفاه ِرا به هرقیمت و از هر طریق ،پیروزی بدانیم،وظیفه ی خود می دانیم که فرزندانمان را آن سختی ها دورنگه داریم و آن ها را از حداکثر رفاه ممکن بهره مندکنیم.به چه قیمت ؟مهم نیست ،زیرا متأسفانه هیچ گاه ،به طور جدّی به بررسی نپرداخته ایم که آیا سختی های ِ ما به راستی شکست بوده اند ؟و آیا آن چه در فضای موجودِ جامعه پیروزی قلمداد می شود ،به راستی پیروزی است ؟...

                                                           محمّد علی مقدّم فر 

       قسمتی از :    سرانجام هم جز به بالای خویش   نیابد کسی بهره از جای خویش 

  نظرات ()
کلمات کلیدی وبلاگ (۱٠) آبابا (٧) آرزو (۱) آشپزی (٥) ادبیّات (۱٤) از مطالب دوستان (۱۱) استاد (۱٦) انجمن ادبی (۱٤) او (٢) بنیاد کودک (٦) تبریز (٧٢) تغذیه (۱) تغییر (۳٥) حال ِ دلم (۳) حج (٢۳) خبر (٢٧) خدایا (٥) خواهرانه (٢٩) خوب تر (٥) خودمان باشیم (۱٥) خوشحالیم (۳٢) درد می کند انحنای روح من (۳٩) درددل (۱٧) دوست (٢) رژیم (۱) روز معلّم (٦) روزگار وصال (۳) زلزله (٢٥) سؤال (٢٦) سفرنامه (٢٢) شعر (٥٠) عکس های دوربین من (۳) فیلم هایی که می بینم (٢۳) ما (٦۱) مادرانه (۱۱۳) مرکز مشاوره من و همسر جان (٦) مشاهدات (٢٩) معلّم (۸) من (٤٢) من نوشت (٦٧) من و بچّه ها (٢۸۱) موسیقی (۱٤) نوروز (٢) هشدار (۳) وقتی بابا غیر مستقیم صحبت میکند (۱۱) کالبدشکافی خودم (٧٥) کتاب (۳٥) کودکان ایران گل های سرزمین من (٢٦) یاد باد (۳٩) یادبود (٥) یک تجربه (٧٦) یک روز ِ ما (۱٠) یک سطر خواندنی (۳٠) یک عکس (٦)
دوستان من +AB ابناالهدی اردیبهشت از زندگی آغاز کلام آنا( بلاگفا) انجمن غیبی آوا ای جوان بدان که جهان پروردگاری دارد برسد به دست آینده بعد کیهانی بوی خاک و بلوط پانویس پرشین گیگ پیرفرزانه توکای مقدس تیتوک نقش زن چند قدم نزديكتر به خدا خارخاسک هفت دنده خاطرات یک پزشک قانونی خوابگرد دادلی دوزلی دخترشهریوری در آستان بلوغ در خانه ی ما دکتر کافی دنیای اسراء دنیای زیبای من دنیای کودک دیزی راهی رها روزگار وصال روزنگار خانم شین زرمان سپینود سرهرمس مارنا سلمان شاسوسا شاید شراگیم عاشقانه ها کسری کیانا گوریل فهیم مرا آفرید آنکه دوستم داشت موسسه خیریه رفاه کودک (بنیاد کودک ) مولکول مینجق ناگهان چقدر زود دير ميشود هیچکده پرتال زیگور طراح قالب