تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      آنا (آنا یعنی مادر)
نوه دار شدیم نویسنده: - ۱۳٩٢/٤/٧

دیشب ساعت یک ونیم بعد از نصفه شب 

بعد از چند روز بدو بدوی محض چنان خسته بودم که با چشم باز خوابیده بودم ولی گوشم با دخترم بود 

- می خوای خوابم رو برات تعریف کنم حوصله ات سر نره ؟!

خب بگو 

- خواب دیدم یه دختر دارم 

چه خوب ! خب بخوابیم ؟

- نه بقیّه داره ها ! خوابت که نمیاد؟

!!!!نه بگو (من ِ پینوکیو)

- دخترم نی نی بود .بعد من بزرگش کردم .عوضش کردم .... (این وسطا من خوابیدم ) می شنوی ؟

اره بگو 

- بعد پنج سالش شد (پنج سال رو تو خواب دیده بوده ها !!!) پسرم رو می خوابوندم برای دخترم کتاب می خوندم !!!

پسرم داشتی ؟

- مگه گوش نمی کردی گفتم که پسرم دوسال از دخترم کوچکتر بود !!

آهان یادم اومد خب ؟(بازمن ِ پینوکیو)

- با چه آب و تابی هم تعریف می کرد بعدددد دخترم رو بردم مهدِ خودم .پسرم برای خواهرش گریه کرد و ... (من خوابم برد یعنی بیهوش شدم )

وقتی باز بیدار شدم دخترش رفته بود مدرسه !!!!!!!!!

_ خب تموم شد ؟شنیدی همشو ؟مثل اینکه خوابیده بودی ؟

نه فقط خسته بودم چشام رو بستم دروغگو

- میدونی خیلی دلم میخواد مامان بشم بچّه هام رو بیارم ببینی باهاشون بازی کنی 

منم دلم میخواد (توی دلم گفتم . ولی نه به این زودی ! یه کم استراحت کنیم :)) باباشون چی ؟

_ نمی دونم هنوز بابا ندارن بعدا پیدا می کنم !!

 

  نظرات ()
کلمات کلیدی وبلاگ (۱٠) آشپزی (٤) ادبیّات (۱٢) از مطالب دوستان (۱٠) استاد (۱٤) انجمن ادبی (۱٤) بنیاد کودک (٦) تبریز (٦٩) تغذیه (۱) تغییر (٢٦) حج (٢٢) خبر (٢٦) خدایا (٤) خواهرانه (٢۸) خوب تر (۳) خودمان باشیم (٩) خوشحالیم (٢۸) درد می کند انحنای روح من (۳۳) درددل (۸) دوست (۱) رژیم (۱) روز معلّم (٥) روزگار وصال (۳) زلزله (٢٤) سؤال (٢۳) سفرنامه (٢٠) شعر (٤۸) عکس های دوربین من (۳) فیلم هایی که می بینم (۱٧) ما (٥۱) مادرانه (٩٤) مرکز مشاوره من و همسر جان (٥) مشاهدات (۳) معلّم (٥) من (۳۳) من نوشت (٦٤) من و بچّه ها (۱٧۳) موسیقی (۱۳) نوروز (٢) وقتی بابا غیر مستقیم صحبت میکند (٩) کالبدشکافی خودم (٥۸) کتاب (۳۳) کودکان ایران گل های سرزمین من (٢٤) یاد باد (۳٥) یادبود (٤) یک تجربه (٥٢) یک روز ِ ما (٩) یک سطر خواندنی (٢۸) یک عکس (٦)
دوستان من +AB ابناالهدی اردیبهشت از زندگی آغاز کلام آنا( بلاگفا) انجمن غیبی آوا برسد به دست آینده بعد کیهانی بوی خاک و بلوط پانویس پرشین گیگ پیرفرزانه توکای مقدس تیتوک نقش زن چند قدم نزديكتر به خدا خارخاسک هفت دنده خاطرات یک پزشک قانونی خوابگرد دادلی دوزلی دخترشهریوری در آستان بلوغ در خانه ی ما دکتر کافی دنیای اسراء دنیای زیبای من دنیای کودک دیزی راهی رها روزگار وصال روزنگار خانم شین زرمان سپینود سرهرمس مارنا شاسوسا شاید شراگیم عاشقانه ها گوریل فهیم مرا آفرید آنکه دوستم داشت موسسه خیریه رفاه کودک (بنیاد کودک ) مولکول مینجق ناگهان چقدر زود دير ميشود هیچکده پرتال زیگور طراح قالب

آنا

↑ Grab this Headline Animator