تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      آنا (آنا یعنی مادر)
با ما منشین اگر که بدنام شوی نویسنده: - ۱۳٩٢/٩/۱٥

داشتم به ردّ ِ چین و شکن های ِروحم فکر می کردم .به خطاها و زمان های ِ از دست رفته ،به لحظاتی که در توجیه کردن دیگران بیهوده  هدر رفت !

خوب یادم می آید  چقدرخسته بودم! از هرچیزی که دوروبرم را فراگرفته بود و فکر می کردم به آن تعلق دارم و مسئولش هستم !داشتم خفه می شدم دنبال راهی برای فرار و روزنه ای برای تنفس می گشتم .مستأصل !هر چه بیشتر تقلا می کردم بیشتر در این حسّ  فرو می رفتم ! عصبی بودم از برداشت های  غلط!  شاید هم سادگی !و آنچه که احتمالا نیّت خیر نامیده می شود !اگرها رهایم نمی کردند .

روحم داشت مچاله می شد وبه مرورفضا برای این فشردگی کوچکتر و کوچکتر !شنیده بودم گاهی برای رسیدن باید ترک کرد و من در این نقطه یافتن خودم را برگزیدم .گریزی از جبر نیست ولی اختیار همواره همراه این مجبور ِ دشوار بوده است .

خیلی با خودم کلنجار رفتم !زیاد ... . نه آن خود ِ سربه زیر ِآ رام! بلکه با آزرده دل ترین و خشمگین ترین  نمایی که از خودم می شناختم روبرو بودم ! آخر سر هم تنها یک چیز دستگیرم شد .این نیز می گذرد و چگونگی گذرانش فقط و فقط به من بستگی دارد .نقطه ای سرخط گذاشتم و خودم را از آماج قضاوت ها چه درست و چه نابجا کنار کشیدم .

این آغاز دوباره تجربه ی راحتی برای من نبود. در بازه ی زمانی خاصی به دنبال ِاتفاق هایی پی در پی ! القای حس ّ ِ تو مسئولی روی من آنقدرپررنگ بود که یادم رفت به عنوان یک انسان ابتدا در قبال خودم مسئولم ! البتّه فراموش نخواهم کرد عزیزانی را که ثانیه به ثانیه کنارم بودند . هشیار باشید مثل من گرفتار این تله نشوید .

یاد گرفتم

1- لطف مکرر=وظیفه ی مسلم

2- سکوت و لبخند مناسب ترین جواب در قبال خیلی چیزهاست

3-نه را به گنجینه ی لغاتم اضافه کنم

4-مسئول برداشت دیگران درقبال خودم نیستم

5-با چشم ِ بچّه ها به زندگی نگاه کنم

6- به بعضی ها هم باید گفت با ما منشین اگر که بدنام شوی

7-قدر داشته هایم را بدانم

8-همیشه شاکر باشم 

 

 

  نظرات ()
کلمات کلیدی وبلاگ (۱٠) آشپزی (٤) ادبیّات (۱٢) از مطالب دوستان (۱٠) استاد (۱٤) انجمن ادبی (۱٤) بنیاد کودک (٦) تبریز (٦٩) تغذیه (۱) تغییر (٢٦) حج (٢٢) خبر (٢٦) خدایا (٤) خواهرانه (٢۸) خوب تر (۳) خودمان باشیم (٩) خوشحالیم (٢۸) درد می کند انحنای روح من (۳۳) درددل (۸) دوست (۱) رژیم (۱) روز معلّم (٥) روزگار وصال (۳) زلزله (٢٤) سؤال (٢۳) سفرنامه (٢٠) شعر (٤۸) عکس های دوربین من (۳) فیلم هایی که می بینم (۱٧) ما (٥۱) مادرانه (٩٤) مرکز مشاوره من و همسر جان (٥) مشاهدات (۳) معلّم (٥) من (۳۳) من نوشت (٦٤) من و بچّه ها (۱٧۳) موسیقی (۱۳) نوروز (٢) وقتی بابا غیر مستقیم صحبت میکند (٩) کالبدشکافی خودم (٥۸) کتاب (۳۳) کودکان ایران گل های سرزمین من (٢٤) یاد باد (۳٥) یادبود (٤) یک تجربه (٥٢) یک روز ِ ما (٩) یک سطر خواندنی (٢۸) یک عکس (٦)
دوستان من +AB ابناالهدی اردیبهشت از زندگی آغاز کلام آنا( بلاگفا) انجمن غیبی آوا برسد به دست آینده بعد کیهانی بوی خاک و بلوط پانویس پرشین گیگ پیرفرزانه توکای مقدس تیتوک نقش زن چند قدم نزديكتر به خدا خارخاسک هفت دنده خاطرات یک پزشک قانونی خوابگرد دادلی دوزلی دخترشهریوری در آستان بلوغ در خانه ی ما دکتر کافی دنیای اسراء دنیای زیبای من دنیای کودک دیزی راهی رها روزگار وصال روزنگار خانم شین زرمان سپینود سرهرمس مارنا شاسوسا شاید شراگیم عاشقانه ها گوریل فهیم مرا آفرید آنکه دوستم داشت موسسه خیریه رفاه کودک (بنیاد کودک ) مولکول مینجق ناگهان چقدر زود دير ميشود هیچکده پرتال زیگور طراح قالب

آنا

↑ Grab this Headline Animator