آرزوها

پریشب به بچّه ها می گفتم که شما امشب می تونین هر آرزویی بکنید ،منم دعا کنین .شب آرزوهاست و ... ،حرف تموم نشد که  جفتشون رو جَو گرفت، وایییییییییییییی جان آرزو می کنیم همه چی رو امشب یاد بگیریم نریم مدرسه !!! هوراااا شب آرزوها 

/ 0 نظر / 4 بازدید