همسایه ی محترم ما

- به عنوان یک تعارف گریز حرفه ای ترجیح میدم وقتی یکی از همسایه هامون رو می بینم فرار کنم .

/ 3 نظر / 5 بازدید

برای من بسیار جالب است که مادر ی اینطور بدون روتوش خودش را بگذارد زیر ذره بین و کالبدشکافی کند .جالبتر اینکه بسیار ساده و روان بنویسد از خودش وبچه هایش وسفرهایش و... بسیار تصادفی اینجا آمدم و چقدر از پیدا کردن این بلاگ خوشحال شدم .بیشتر بنویسید

سوسن جعفری

هیچوقت یاد نگرفتم در جواب تعارفی چه بگویم. همان بهتر که قایم شوی :)

پیانیست

سلام آنا جان. خوبین؟ حاج خانوم شدنتون مبارک. خیلی وقت بود که به وبلاگت سر نزده بودم. دیدم در مورد زلزله و حج نوشتی. خیلی خوشحالم که دوباره پیدات کردم. دختر و پسر گلت رو ببوس.