اینجا مهمونم

_ درست همون موقع که فیلم اون نوازنده ی ویولون شروع شد آبابا کانال رو عوض کرد . حرصم در اومد اگر بگم کانال رو عوض نکنید نمیشه  

_ چرا ؟

_ نمیشه مامان تمام حواس آبابا به تلویزیونه نمی تونم بگم. من اینجا مهمونم 

_ آهنگشو داری دیگه 

_ بله ولی فیلمش یه چیز دیگس 

_کدوم کاناله ضبطش کنم 

_ ممنون مامان دوست دارم !!!خداحافظ من رفتم مشقامو بنویسم 

 

پ ن : دارم وایبر رو مرور میکنم  ... کی بزرگ شد ؟!!

/ 2 نظر / 7 بازدید
م

تلفن کرد بهت گفت ؟

مامان علیرضا و حسین

چقدر خوب![بغل]