خودش میتونه دیگه

پسرم یک روز در میان باید پانسمان انگشتاش رو عوض کنن .

- پیاده نشو خودم میرم 

هر دوازده ساعت یه جنتامایسین داره 

- خودم می تونم برم یه وقت نیای بالا!

بعدازظهر میرم دنبالش 

- دم در باشی خودم می تونم بیام 

/ 2 نظر / 5 بازدید
گلبرگ

چه خوب.داره آروم آروم بزرگ میشه پسرتون.آدم کیف میکنه اینارو میخونه و مرد شدنشو میبینه.ندیده بچه هاتونو دوست دارم کاراشون خیلی به دل میشینه.[قلب]

همه می دانیم که اینها نشان دهنده بالا رفتن حس اعتماد بنفس و همچنین حس مردانگی در سنین نوجوانی است. بهتر ین چیزی که می توانیم به فرزندمان بیاموزیم به نظر من حس اعتماد بنفس است.