همین حالا

از اینکه بعضی چیزها برایم بی معنی شده و برخی پررنگ تر از قبل جلوه می کنند تعجب نمی کنم .شاید مرور زمان شامل حالم شده !  از حس آرامشی که دارم لذت می برم (بی تعارف در کمال خودخواهی !) قبل ترها خیلی سخت می گرفتم . نمی دانم چرا بایدها ونبایدهایی برای خودم تعریف کرده بودم ! و در چهارچوب الزام انجام دادنشان دست و پا میزدم. یاد گرفتم با جبر روزگار نجنگم .زیاد هم به اختیاراتش دلخوش نکنم . خودم باشم و در " حال " زندگی کنم و همیشه داشته هایم را در نظر بگیرم در اینصورت نه تاسف گذشته و نه تشویش آینده گریبانم را نمی گیرد .

/ 3 نظر / 3 بازدید
ا.ه

جسارت می خواهد آدم خودش را نگاه کند .کاستی هایش را بیابد و اصلاح کند یا دست کم به دنبال بهتر شدن باشد .کالبد شکافی هایت را تحسین می کنم بابت دیدی که به خودت و زندگی داری . عمیق و ساده .شامل مرور زمان شدن شاید شرح مناسبی برای احوالاتی که توصیف کردی نباشد .آرام می شوی چون کم کم داری به غواصی در عمق می رسی و این خیلی تحسین برانگیز است برای مادری مثل تو فکر

مامانی جدید

این حالایی که اشاره کردی سخته من یا فکر می کنم چی کار بکنم یا کاش کاری رو قبلا انجام نمی دادم [ناراحت]

م

آنا یعنی مادر و تو یک مادر دوست داشتنی هستی و با این بخش کالبد شکافی خودت محشر