خوب تر

ما مردمان خوبی هستیم .خوب تر خواهیم بود اگر از پنجره ی ماشین ِ عزیزتر از جانمان آشغال پرتاب نکنیم ! 

پ ن : خیلی خوشحال شدم که قسمتی از مسیر شمال سطل های آشغال دیدم ولی چه فایده که ما مردمان خوبی هستیم ...

دیروز تو همین لاله پارک خودمون خانم خوبی خیلی شیک در اتومبیل عزیزش را باز کرد کاغذ شکلات را از دست دخترش گرفت پرت کرد بیرون ! و گفت عزیزم میان جمع میکنن !

/ 2 نظر / 14 بازدید
ثمین

خوب نیستیم خوبتر هم نمی شویم

مهدی

این از فواید مدرنیته س