تابستان خود را چگونه می گذرانید

اینطور که به نظر میرسه این تابستان ما همراه با یک نوزاد شش ماهه ،یک جفت دوقلوی یک سال و نیمه ، یک دانش آموز پنجم ابتدایی و یک دانش آموز دبیرستانی که همگی عروسک های منتخب دخترم هستند همراه خواهیم بود :))) و با پسرم در جهان های موازی به سیر و سفر مشغول خواهیم شد !!!

دخترم : دایی بد اخلاقی هستی 

پسرم : بله دقیقا اینطوره که میگی 

دخترم: بدرفتاری نکن دیگه 

پسرم : آیییییی ماماننننننن بگو دست از سرم برداره مامانننننننن

دخترم:مامان لازم نیست بیای خودم رفتم !

...

درها کوبیده شد 

دخترم : بالاخره که میای بیرون و اون موقع من خودم می گیرمت !

/ 2 نظر / 28 بازدید
ثمین

دست و جیغ و هورااااااا برای چی اگه گفتی بالاخره تشریف فرما شدید و چند سطری مرقوم نمودید بانو

ساناز

[قهقهه] آی این دخترت این دخترت