غیر همسطحی !!!

من معمولا چند ترمی میرم کلاس زبان ،چند ترم نمی تونم برم دوباره میرم تعیین سطح و ... این چرخه چندین ساله که روال ِ کلاس زبان رفتن منه .اون وقتایی که نمیرم پدر همسرم ورقه به دست دنبالم راه میفته که این متن رو حفظ کن و فلان انشاء رو بنویس 

امروز بچّه ها رو برده بودم ثبت نام ،به سرم زد منم برم  تعیین سطح بدم ببینم چی میشه 

بعد از پسرم من و دخترم با هم رفتیم مسئول آموزشگاه که منو میشناسه تا مارو دید گفت وای این اون عروسک کوچولو بود با شما میومد سرکلاساتون برای همه نقّاشی می کشید ؟!!دخترم اَخمی کرد رفت نشست یه  گوشه و گفت من بزرگ شدم ، سطحم رو هم  امتحان نمیدم مامانم رو آوردم !!

زمان کلاسمو با دخترم تنظیم می کردم که با اخم به من میگه اگه دیر کنی من که دنبالت نمیام کلاس شما 

چرا ؟

همسطح نیستیم که !!!

/ 3 نظر / 4 بازدید
مینجق

[خنده]

زنانه تر از هر زنی. . .

درود آنا اول اینکه دختر جذابی داری. . .دلم یه عالمه آرزوهای خوب براش میخواد و بعد اینکه خوشحالم که با وجود فرزند خودتونو دچار روزمرگی نمیکنید عالیه

رهگذر

خیلی بامزه ست دخترتون[قهقهه]