دلشوره دختر منو گول نزن

دخترم ورقه ی  ریاضی بدون غلط رو آورده و چقدر پُز داده وبعد بسیار عالمانه توضیح داد که:میدونی این دفعه چی کار کردم اشتباه نداشتم ؟دعاکردم و توی دلم به دلشوره گفتم ،دلشوره تو نمی تونی منو گول بزنی !!!!

الهی !!! یه جوری ساده و بی آلایش گفت« دلشوره »که دلم سوخت .خیلی زوده به خاطر یه ورقه ی ریاضی از حالا دلهره داشته باشه 

/ 0 نظر / 4 بازدید