مکافات عمل

اندر احوالات پانزده سالگی باید بدجنسی را هم اضافه کنند .

با آرامش ِ کامل از کنارم رد می شود حداقل مُشتی می زند وبا لبخندی موذیانه برمی گردد که چی ؟ ! مگه چی شد حالا ؟ اَخم می کنی ؟ و می خندد و باز زیر چشمی می پاید !  تا موقعیّت بعدی ...

امّا ! امّا آخرش تسلیم خواهرش می شود و بعد هم دادَش به هوا می رود که " یکی نجاتم بده " :)))

 

/ 0 نظر / 66 بازدید