/ 4 نظر / 4 بازدید

من فکر میکنم همه جور حسی برای همه کس در دورانی از زندگیش دست میدهد.

مينجيق

چه عكس جالبيه!

مينجيق

زياد برايم پيش آمده حس كنم رفتم اون تو كه پرنده آزاد بشه اما يادم نمي آد مثل اين دختر مبهوت بايستم. توي قفس كه رفتم غريدم.