به دور از هر گونه تعصّب

و

با تمام عشقم به این خاک

نگرانم

/ 0 نظر / 5 بازدید