ارتباط تیپ و یادگیری

مامان خانم نمی دونی چه تیپی ؟چه تیپی ؟ چه مقنعه ی کِرمی خوشگلی ! مانتو از اینجا تا اینجاش گل گلی ،نگین داشت .وای وای نمی دونی خانم ما چه تیپی زده بود ! من امروز اصلا خسته نشدم .

چنان از مانتوی معلّمش تعریف می کرد که منم هوس کردم برم ببینم چی پوشیده بوده ؟ 

/ 0 نظر / 3 بازدید