سرما خوردگی هم سرما خوردگی های قدیم ،این به اصطلاح سرما خوردگی های امروزی عجیب جهش یافته هستند ،پسرم نا نداره آه بکشه ! تازه قراره با باباش بره تهران !

/ 0 نظر / 5 بازدید