وای از این...

من کاری به سن ّ ِ بلوغ و ... و احکامش ندارم ،همین قدر می دونم که یک دختر بچّه ی ده ساله ،یک دختر بچّه هست .

 اگر رفتارشون رو با بهانه قراردادن سن ّ ِ بلوغ توجیه نمی کردند مخصوصا اون بستنی و آب نبات کذایی !!!! سنگین تر بودن 

وقتی اشتباه می کنیم (هر چند این یک بیماری یا ... هست تا اشتباه ) بهتره مرد و مردونه پاش وایستیم و معذرت بخوایم و سرپوش شرعی هم روش نزاریم !!!!!!!

 

چون حقایق مسخ شد دین جز یکی افسانه نیست 

کوردل آنان که این افسانه باور می کنند 

                                                  شهریار

/ 2 نظر / 5 بازدید
سوسن جعفری

رضا عطاران؟ چی شده؟!

کیانادخترشهریوری

من بولمدیم!