عدالت

برای جمع کردن ظرف ها و شستن ظرفها با کمک من نوبت گذاشته بودیم هر بار ظرفها رو می شمردن !

/ 1 نظر / 4 بازدید
مينجيق

آخه نمي شه كه! قابلمه را با ليوان يكي مي گرفتند؟!