مهربانی را نوبتی نکنیم

بچّه ها مثل اسفنج هستند ،هرچه به آنها بدهید همان را جذب می کنند .وقتی می گویم به فرزندم که من نگرانم ،امّا فکر می کنم تو می توانی انتخاب درستی داشته باشی در اصل به او اعتماد به نفس دادم .اشکالی که در نگاه تربیتی ما وجود دارد این است که ما عرصه هایی را به بچّه ها می دهیم و بعد می گوییم نمی توانی از آن استفاده کنی و پسش می گیریم .یعنی تو لیاقت داشتن این را نداری و این وارد بیش از هرچیزی به آنها آسیب می زند .در اصل باید به بچّه ها بگوییم که تو در هرلحظه داری نگاه خودت را درجهان انتخاب می کنی ،خودت می دانی .من با همراهی و حفاظت و دادن تجربه های مفید مسئول حمایت از تو هستم .امّا در نهایت معمار زندگی خودت ،خودت هستی ...

                                               تربیت کودک از بلوغ روانی والدینش آغاز می شود

                               دکتر مهرنوش هدایتی ،مجلّه ی موفّقیّت نیمه دوم مرداد 92 ،ص 36

/ 2 نظر / 4 بازدید
فرزانه

سلام کرده هایمان را بیشتر از گفته هایمان جذب می کنند . حالا آب اسفنج را می شود چلاند و پس گرفت اما چیزی را که بچه ها جذب کرده اند را گمان نمی کنم .

شهلا

سلام : خوشحالم از اینکه با وبلاگ و مطالب جذاب و خواندنی شما آشنا شدم موفق باشید [گل]