آقای اسکندر

دخترم:من به تاریخ علاقمندم !میشه هم ریاضی خوند هم تاریخ و هم تکالیف مدرسه رو انجام داد؟

بله چرا نشه 

دخترم :شغلم رو خودم انتخاب می کنم مثلا کتاب می نویسم ! تاریخ هم می خونم نقاشی و بسکتبال و بافتنی و موسیقی هم خیلی دوست دارم وای که من چقدر کار دارم !!!

دایره المعارف تاریخ چند ساعتی دستش بود با قیافه ی مغموم اومد .آقای اسکندر بیاد شیراز ما رو آتیش بزنه خرابه هاش بمونه برای ما اونوقت چرا بریم ایتالیا !!!هیچ از آقای اسکندر مقدونی خوشم نمیاد ! اسمشم بده خودشم بده با تبریز که کاری نداشته ؟داشته ؟

 

پ ن : دختر صاف و ساده ی من کاش به همین آقای اسکندر ختم میشد...

/ 2 نظر / 4 بازدید

چه با انگیزه از هیچی نمیگذره ها اما بچه از کجا بدونه کدوم تاریخ ؟ خیلی از تاریخ تحریف شده

آذین

اینجا رو می خونم انگار با دلت می نویسی و برای این دختر شیرینت اسپند دود کن