و آن رادیو ...

یک روز قبل از اینکه راه بیفتیم شیار 143 را دیدم

شیار 143 و رادیوی روی موج عراقش  ...  دقیقا  داستان انتظار سی و سه ساله ی خانواده ی پدری من است البته با اندکی اختلاف ! ... علیرغم اینکه همه می دانیم امیدی نیست  ! عمه هایم همچنان چشم انتظار بازگشت برادر کوچکتر هستند  ! دریغ از یک خبر ،یک نشان ،یک روزن امید !... یا حتی یک پلاک ! برای پایان دادن به این انتظار کشدار...

چه خوب که فیلم را ندیدند ! گفتم به درد شما نمی خورد .

/ 1 نظر / 5 بازدید
ا.ه

هیچ خبری نشد بعد از این همه سال؟ و مادربزرگ ؟