زنگ تفریح به سبک من !

امروز هم از آن روزهابود ! عمه هایم بعد از ظهراز عمره می آمدند.باید فرودگاه می رفتم دنبالشان ، درست وقتی که می خواستم با دیگ آش بروم خانه ی عمه ها و از آنجا بروم فرودگاه ...، پسرم گریه کنان آمد !! (به ندرت گریه می کنه اونم اینجوری !!) تو مدرسه زمین خورده بود با انگشت پُف کرده آماده پشت در بود ! پسرم را هم با دیگ و مخلفات گذاشتم خانه ی عمه ها و با خواهرم رفتیم فرودگاه ،آخرین نفر عمه های من بودند !بین این همه مشغله دخترم رو گذاشتم کلاس یه سر اومدم خونه و اینجام  :)) همسرم پسرم رو برده دکتر چقدر خوشحال شدم که فرصت داشت ...                                                                                                                                                           پ ن : پدر و پسر آمدند و انگشتی آتل بسته و تَرَک خورده                                                                                                                                                             جدی انگشتت با یه زمین خوردن به این روز افتاد ؟                                                   پسرم :نه ! دوستم غیر عمدی خورد به من ،نیای به مدرسه و به مادرشم چیزی نگی ! من بزرگ شدما یادت نره!

 چشم قربان      

 

/ 0 نظر / 4 بازدید