وقتی که مامان شدم

-این چیه ؟

همزن 

-خوبه ؟

من با این راحت تر کار می کنم 

-نگهش دار برای وقتی که من مامان شدم 

----------

-این چیه ؟

قالب 

-خوشم میاد ،وقتی مامان شدم میام ازت میگیرم ! خب ؟

---------

من اصلا نمی تونم بافتنی یاد بگیرم وقتی مامان شدم چی کار کنم ؟

---------

وای تمیز کردن نی نی ها چقدر سخته ؟وقتی مامان شدم باید بتونم !

------

این لباسم که برام کوچیک شده بمونه تو کمدم .

چرا ؟

خیلی قشنگه برای دخترم نگهش داشتم 

....

 

روز مادر همه ی مادرا مبارک ،حتّی مامانای خیالی

/ 5 نظر / 4 بازدید
تنها

سلام روزت مبارک برای پست قبل : با این شیرین زبونها دورباد تنهایی یا: تنهایی تنهاباد [قلب]

ا. ش.

آنای عزیز شما مادر خیلی خوبی هستید روز مادر بر شما هم مبارک.

ع

روزتان مبارک

مینجق

روز مادر برای انای عزیز مبارک!