اگر بخواهد

دخترم امروز هر کاری کرد تا داد پسرم رو در بیاره ! بهانه گرفت .غر زد و...

پسرم با خونسردی برگشت گفت : ببین خودش شروع میکنه نمی خوام سربه سرش بزارماااا ولی اگر بخوام می تونم

پ ن : فقط متوجه نشدم این می تونم یعنی فعلا کاری به کارش ندارم یا بی خیالش شدم :))))

/ 0 نظر / 5 بازدید