دخترم :

-وقتی هم سن من بودی ،خودت می رفتی کلاس زبان ؟

بله ،من خودم با اتوبوس می رفتم.

-پس بابا کجا بود؟چرا بابا تو رو نمی برد؟!

خب من و بابا همدیگه رو ندیده بودیم ،بچّه بودم .

-آبابا تو رو با ماشینش می برد ،تا بابا و تو بزرگ بشین !!!

نه من خودم می رفتم 

- چقدر تنها بودی نه ؟!!!

/ 2 نظر / 4 بازدید
مینجق

[خنده]