شعر ِ بلند به سعی دخترم

دختر رؤیایی من 

 

من یه شعر بلند سرودم !

آفرین برام بخون !

 

عروس و داماد اومدن الان

دست در دست هم ،شادان وخندان 

گل بریزین رو سرشون 

شادی کنین ، خوشحال و خندان

...

...

...

 

عروس و داماد رفتن خونه شون 

 

اینجاش اِشکال دارم که عروس میره خونه ی داماد یا داماد میره خونه ی عروس !!!!!!!!

/ 5 نظر / 9 بازدید
سوسن جعفری

[شکست]

سوسن جعفری

[ناراحت] اون پایینی اشتباهی بود ...

فرزانه

اون دخترکت خيلي بايد خواستني و ملوس باشه از طرف من لپش را بکش [بغل]

مینجق

ولی واقعا شعرهاش قشنگند!

adamak

خدا کند بزرگ هم شود دلش بخواهد که عروس شود.