سوالات ناتمام

امتحان هدیه (دینی ) داره 

- پیامبران اولوالعزم ؟ اعزام ؟ چی ؟؟؟؟ یعنی چی ؟

یعنی پیامبرانی که خودشون کتاب دارند 

-آهان خب فهمیدم پیامبرانی که قرآن دارند ؟

نه قرآن کتاب حضرت محمد هست 

- خب مگه آخرین دین اسلام پیامبرش حضرت محمد کتابش قرآن نیست ؟

درسته 

- پس چرا باید بقیه رو هم بخونیم ؟ نگی درس رو باید بخونی اینو میدونما!!!

حواست به درست باشه زودتر تموم کنی ...

- زودتر تموم کنم بازی می کنم هورااا 

-------

نام پسر حضرت محمد چه بود ؟

- ابراهیم ؛ مامان ؟ این چطور هم پسر حضرت محمد بوده هم پیامبر کتاب دار؟!!!!

اسمش شبیه هست !!! 

- خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی ترس داره ؟ انسان بمیره دفنش کنن به نفت تبدیل میشه ؟ چرا به سوالای من جواب نمیدن فقط میگن بخون !!!!

/ 3 نظر / 6 بازدید
ا.ه

ببه حوصله تو و کنجکاوی دخترت [گل]

مهناز

هدیه چه جالب اسمش عوض شده

پدر یک سمپادی

خیلی جالب است سرو کله زدن با بچه ها ولی قبول کنید حوصله مضاعف می خواهد از نوشته هایتان پیداست شما این حوصله را دارید من زیاد صبور نیستم و حالا نتیجه اش فاصله ایجاد شده بین من و پسرم می باشد ممکن است بپرسم چه کارهای مشترکی غیر از درس با پسرتان انجام می دهید؟