گفتگو

 در سالی که گذشت چه کردیم ؟ به نظرم برای ما تمرین ارتباط گفتاری و صحبت کردن بوده ؛حالا موضوعش زیاد مهم نیست همین که توانستیم دور هم بودن و گفتگو را در محدوده ی چهار نفریمان به یک عادت تبدیل کنیم پیشرفت بزرگی محسوب می شود !به صحبت واداشتن یک پدر و پسر آذری مقوله ای است جدا :)))) که علما دانند !

/ 2 نظر / 5 بازدید
سروناز

حالا تو خودت آذری هستی من که عروس ترک ها شده ام چه کنم ؟[چشمک]

[تایید]