عابر بانک و چسب و خلاقیّت !!!

 

دقت کنید.مراقب باشید.پنجشنبه یکی از عزیزانم به دستگاههای عابر بانک مراجعه کرده بعد از گذاشتن کارت و وارد کردن رمز مبلغ برداشتی 200000 تومان را وارد و دریافت رسید را هم زدم که بعد از چند لحظه کارت خارج شد و روی مانیتور نوشت درخواست شما قابل اجرا نیست قبلا هم اون دستگاه سابقه این چنینی داشت کارت را برداشتم و رفتم. امروز جمعه مجددا به همان دستگاه ای تی ام مراجعه کردم و داستان روز قبل تکرار شد اینبار با انگشت در یچه خروج اسکناس را چک میکردم که باز شد و مبلغ درخواستی انجا بود که بلافاصله رسید هم بیرون آمد ولی بادیدن موجودی تازه متوجه شدم که چه کلاهی به سرم رفته است. ظاهرا فرد یاافرادی به درب خروج بول از دستگاه چسب مالیده بودن و ان دریچه بعد ازشمارش پول باز نمیشد و بهمین دلیل دستگاه بعد از خروج پول از محل نگهداری ان دیگر قادر به برگرداندن ان به ان محفظه نبوده و از طرفی هم شاید درسیستمش تعریف نشده که در چنین مواقعی چکار کند که فقط میتواند بنویسد درخواست شما قابل اجرانیست و مسلما بعد از رفتن شخص دزد حرفه ای از راه رسیده و براحتی با باز کردن دریچه اسکناسها را بر میدارد تا طعمه بعدی از راه برسد ما که الکی 200 تومن از دست دادیم شما مراقب باشید و لطفا به بقیه هم اطلاع بدین که ضرر نکنند.
/ 2 نظر / 4 بازدید
رها

چقدر بد!اما چه خوب شد گفتی چون من خیلی از کارت استفاده میکنم. از این ببعد حواسمو بدم! امروز چه تو فیس بوک چه بلاگ مطالبی نوشته بودی که من با خوندنش دهنم باز موند! مرسی بهرحال انا جان