موقع ِ دخترانه !

دیکته اش رو آورده امضا کنم ،موقع رو نوشته مُقه !میگم مامان جان آخه بلد بودی که ،دیروز خودم املا گفتم درست نوشتی !؟جواب میده اتفاقا باید دیروز هم مُقه می نوشتم ،من از ترکیب قِ با عین خوشم نمیاد پسرانه میشه !

/ 2 نظر / 3 بازدید
مینجق

خیلی با نمکه

panda

نازی !چه بامزه!