روز جهانی معلولین

امروز را به انسان های ِ بااراده وسخت کوشی تبریک می گویم که به توانایی هایشان آگاه هستند، به خود ایمان دارند و هیچ مانعی سدِّ راهشان نمی شود .

به مونا 

و مخصوصا به مسعود ِ عزیز که به او افتخار می کنم .

و ...

/ 0 نظر / 4 بازدید