انحصار طلب

دخترم :این نرگس نمیزاره ائلین پیش من بشینه ها !!!!!!!!! تازه باهاش قهر کرده ولی اصلا نمیزاره پیش من بشینه ،خیلی انحصار طلبه !

خیلی چیه ؟

دخترم :یعنی ائلین  فقط باید دوست اون باشه از کلمه هایی هست که تو اخبار میگن شاید نشنیده باشی !

/ 3 نظر / 4 بازدید
Paria

ey janam [خنده]

دلم برای شیرین زبونی هایش تنگ شده

یاس

چه شیرین زبون [قلب]