پسرم :هیچ دقّت کردی ما خیلی کمتر بحث میکنیم ؟

بحث یا جنگ جهانی ؟

حالاااااااا  !

پسرم:می دونی چرا ؟ داریم بزرگ میشیم ،عاقل شدیم

!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 3 نظر / 7 بازدید
عرفان

چقققققققققققققققدر دلم واسه مامان آنا تنگ شده

یونس

عکس های زیبای رامسرو دیدی؟! اگه از دید دوربین موبایل من ببینی شاید خوشت بیاد! http://irangallery.persianblog.ir

یونس

عکس های زیبای رامسرو دیدی؟! اگه از دید دوربین موبایل من ببینی شاید خوشت بیاد! http://irangallery.persianblog.ir