منیم جانیم یاندی

 زیر چشم دخترم  بخیه خورد :(((

با دوستش بازی می کرد ،چوب دست دوستش بود .یا چوب خورده بهش یا دخترم خورده به چوب ! در هر صورت خداروشکر چشمش آسیبی ندید.

/ 0 نظر / 4 بازدید