فالتو بگیرم ؟

-مامان 5 تا اسم پسرانه که دوست داری ،5 تا عدد زیر 200 و 5تا رنگ و 5تا اسم ماشین بگو 

منم همینطوری هر چی به ذهنم اومد گفتم 

جمع و تفریق کرد و یه جدول درست کرد چند تا از اسامی رو خط زد نتیجه این که :

-خب مامان اسم شوهرت !!! احمده !!! 98 تا بچّه خواهی داشت و این رنگ لباس پوشیده و ماشینشم فلانه !!!

اینا چیه ؟

-فاله دیگه تو مدرسه یاد گرفتم !

دقیقا از این نقطه پسرم خزید کنارش ! آهان گفتی فال چیه ؟فال منم بگیر 

- نمیشه فقط واسه خانماس 

خب این فال جالب رو کی بهت یاد داده ؟و ...خواهرش رو تخلیه ی اطلاعات کرد و اومد 

مامان خانم اینم اسم دختره ی کلاس چهارمه که این مزخرفات رو یادش داده !زنگ بزن به مدرسه ی اینا بگو ما دخترمون رو می فرستیم فالگیربشه ؟

و چند دقیقه ی بعد فریاد دخترم که م________ام_________ان این داداش به فال من گیر میده بهش بگو دخترونه س دخالت نکنه !!!

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
مینجق

[لبخند][گل]

سوسن جعفری

یادش بخیر. یک تقویمی داشتم جیبی با جلد چرمی که توش چند تا فال دخترونه را نوشته بودم. چه عشقی می‌کردیم باهاش ..