قسمتی از «ذن،زن و التیام رنج دیگری »

ماریان نشانم دادزن بودن رؤیای صلح در دل داشتن تلاش برای ساختن ویرانی ها و التیام رنج دیگران تا چه حد هنوز با معناست هر چند شک به تحقق عدالت و توسعه و سازمان هایی که داعیه ی آن دارند روز به روز در کشوری محروم و زخم خورده از جنگ های قومی ،ملّی و مذهبی پر رنگ تر شود چطور می شود برای تحقق رؤیای صلح جنگید؟مبارزه ای که پیش از هر چیز عاقلانه باشد و مهم تر ازآن ، فدا کردن بیش از حد نداشته باشد،طوری که بعد تر عوضش را بخواهی در بیابان بگیری .مبارزه در عین راضی نگه داشتن تن و سلامت روان ،در عین لذّت بردن از شادی های کوچک ،در عین قدر دانستن لحظه های به ظاهر بی اهمیتی که از بی شمار انسان دیگر دریغ شده است .

                                                قسمتی از «ذن،زن و التیام رنج دیگری »

      یادداشتی بر کتاب «ذن زیر آتش چطور در دل جنگ به آرامش رسیدم از ماریان الیوت»

/ 1 نظر / 8 بازدید
ا. ش.

حالا چطور است رویای مادرم از آلیس مونرو را بخوانید؟