در حاشیه ی امروز

پسرم :کادو چی دوست داری ؟ البته در حد توانم باشه ها ! می خوام با پول خودم بخرم !  اصلا نمی دونم چی بگیرم ؟

دخترم : من می دونم 

پسرم : من مثل بعضیا نقاشی نمی کشم ! 

دخترم : یعنی من ؟!

فقط یه امروز یکی بدو نکنید لطفا 

دیدی دیدی مامان با تو بود !

نخیرام با جنابعالی بود

مامان با من بودی ؟

مامان می بینی تقصیر کیه نه ؟

ماماننننن

...

/ 5 نظر / 16 بازدید

[خنده]

حضرت خودم

روزتان مبارک و حوصله تان افزون باد

مرجان

چقدر این دو تا بامزه ن :)

مهدی

دعواهای خواهربرادری هم مزه خودشو داره!