استعداد سنجی

دخترم : خانمم برای درسای مطالعات و هدیه منو صدا میکنه جلوی تخته از بچه ها سوال بپرسم .به من گفت آفرین ! چه طراح سوال دقیقی !!! 

طراحی سوال شغله ؟ من طراح سوال میشم چه شغل راحتی ! سوال پیدا می کنم درآمدش چقدره؟!!!!!

/ 1 نظر / 6 بازدید
دوست

اینطوری نمیشه باید دخترت رو ببینم [قهقهه]