بهترین انتخاب ممکن :آبابا

-همه موبایل میارن 

خب از همه به ما چه ؟

-من از آقای م اجازه گرفتم ببرم !!

جدّی ؟!!!!

-بعد از چند روز با قیافه ای توصیف نکردنی اومد که اون یکی ناظم موبایلمو گرفت گفت اؤلیات آخرین امتحان بیان بدم 

من که نمیام ،بابات بیاد

-فردا آخرین امتحانمه میاین ؟

بابا کار داره ،آبابا میاد 

-وای نه آبابا نه !!

چرا ؟!! اتفّاقا بهترین گزینه آباباست تازه این یه قرار ِ بین من و آبابا 

-امروز برگشته ،اَه جلوی آبابا از من تعّهد گرفتن ،اصلا رعایت موقعیّت منو نکردن !!!

 

پ ن : از همون اوّل با پدر همسرم قرارداد بستیم که این جور مواقع ایشون برن ،به من ارتباط ندارهنیشخند

/ 4 نظر / 4 بازدید
کیانا

یه سوال: آبابا ینی چی دقیقا؟!؟![سوال]

احسان

به کیانا : در ترکی به پدر، می گویند آتا و به پدربزرگ می گویند بابا، اما چون پدربزرگ احترامش خیلی نزد ترک ها زیاد است آقا هم به اولش اضافه می کنند این طوری می شود آقابابا و به صورت تند و درهم آمیخته می شود آبابا. :)

حسن

آنا جان خیلی باحال بود.واسه منم از این جور اتفاق ها افتاده ولی نه با موبایل,با فیلم و کارتون و ...

کیانا

ممنـــــــون[لبخند][گل][گل][گل] هم از آنا جون هم آقا احسان[گل]