روز پدر

به پاس ِ دستان پینه بسته و چهره های خسته

                                                                روز همه ی پدر ها و مرد ها ی ِ مرد مبارک

/ 2 نظر / 9 بازدید
باهری

میلاد مولا مبارک... ودرود برشما[گل]

پدر آوا

و این است روز رهایی و بوسه بر دستان پینه بسته ...فارغ از هر چه غرور ...