مواد مخدر

در مورد شکل ظاهری مواد مخدر و خطراتش با بچّه ها صحبت کنید.اینکه مواد خطرناکی هست که نباید طرفش رفت کافی نیست

/ 0 نظر / 17 بازدید