ارکان پنجگانه ی خیر و فضیلت

 

                         بُعد کیهانی           

  در باب ارکان پنجگانه ی خیر و فضیلت   

....

اهرمن جهل است و ظلم است و فساد

اهرمن کین است و خشم و انجماد (۳۴۰۰) (انجماد: اینجا کنایه از جزم‌اندیشی است)

اهرمن سستی و هون و غافلی‌ست

اهرمن گولی و رَشک و سافلی‌ست (هون: خواری؛ گولی: بی‌خبری؛ سافلی: فرومایگی)

اهرمن کبر است و بُخل و عُجب و جُبن

اهرمن غَدر است و مکر و غَصب و غُبن (عُجب: خودبینی؛ جُبن: ترسویی؛ غَدر: بی‌وفایی؛ غَصب: اختلاس و تعدّی؛ غُبن: ریاکاری)

دیوهایی این‌چنین در پیش روست

قوّتِ دل خواهد آن‌کو جنگجوست

... 

 

 

 

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
ٍثمین

یعنی که هر لحظه هوشیار باشیم

م

مهر مغز است ودگر چون پوستی لذت بردم از خواندنش

مامانی جدید

مسافرت بودیم اونجا با گوشی خوندمت ولی نتونستم کامنت بزارم اولش فکر می کردم از این شعرا خوشم نیاد ولی می خونم می بینم اتفاقا چرا خوبم هست جالب اینکه نویسنده معاصره !!

یولداش

گولی !! تا حالا نشنیده بودم

انسان هر قدر با تحربه تر و مسن تر می شود به مفهوم این چیزها پی می برد چون آنها را به نوعی تجربه می کند