گذار

صدای مادر و دختری از اتاق پرو میومد 

خیلی قشنگه دوستش دارم  و تمام 

یه چیزی بخر چند بار بتونی بپوشی 

میخرمش مامان دیگه بحث نکن 

فکر کردم دختری نوجوان هست ولی خانم جوانی بود سوئیچ به دست ! مادرش خیلی آروم گفت بهتر نیست اینم امتحان کنی ؟

دختر با صدای بلندی رو کرد به مادرش که  اصلا تقصیر منه آوردمت اینجا رو ببینی ! پولشو دارم و میخرمش اگر من شوهر نکرده بودم خواب همچین خریدی رو هم نمی دیدی !!! به من گیر نده ! دور و برت رو خوب نگاه کن ببین دنیا چه خبره !!!! ماشینم   رو باز کردم برو بشین !

--------

دم ِ درخونه 

همسایه ای داریم با اصول و قوانین خاص ّ ِ خودش و البتّه بدون فرزند 

خدا نسل شما رو از روی زمین برداره ! وای این روزها رو هم باید می دیدیم . بله شما هم که رسیدی دیدی شاهد بودی ؟

چی رو ؟ چی شده ؟!

این این ... اینا ( سه تا دختر ِ هفده هجده ساله ی ترسیده که قسم می خوردند از کلاس برمیگردند و منتظر مادر یکی از بچّه ها هستند که تو راهه و میاد دنبالشون  )جلوی ساختمان نشسته بودن اونطرف هم اون ماشین رو می بینی با چشم و ابرو به هم اشاره میکردن ! نسل شما از بین بره راحت بشیم !!!بیچاره توی این دوره زمونه چطور بچّه هات رو بزرگ می کنی چه خوب که ندارم خدا چقدر دوستم داره که ندارم و غُرولند کنان رفت سراغ نگهبان که مراقب باشه مبادا دختر و پسری  با چشم و ابرو اشاره کنند و به خطر بیفتیم 

 

/ 6 نظر / 41 بازدید
کریو رایگان‎

اکانت کریو رایگان...با قابلیت بروز رسانی خودکار nod32‎ http://www.aparat.com/v/TlNic server : kerio.mrtunnel.ir user : public password : secret‎

کریو رایگان‎

اکانت کریو رایگان...با قابلیت بروز رسانی خودکار nod32‎ http://www.aparat.com/v/TlNic server : kerio.mrtunnel.ir user : public password : secret‎

کریو رایگان‎

اکانت کریو رایگان...با قابلیت بروز رسانی خودکار nod32‎ http://www.aparat.com/v/TlNic server : kerio.mrtunnel.ir user : public password : secret‎

کریو رایگان‎

اکانت کریو رایگان...با قابلیت بروز رسانی خودکار nod32‎ http://www.aparat.com/v/TlNic server : kerio.mrtunnel.ir user : public password : secret‎

کریو رایگان‎

اکانت کریو رایگان...با قابلیت بروز رسانی خودکار nod32‎ http://www.aparat.com/v/TlNic server : kerio.mrtunnel.ir user : public password : secret‎

ساناز

تو چه جوابی دادی به این خانمه