درخت بودن یا نبودن ،مسأله این است !

دخترم :کاش من یه درخت بودم.

چرا؟

دخترم:مجبور نبودم درس بخونم .!

مگه مدرسه رو دوست نداری؟

دخترم:مدرسه رو دوست دارم ولی این م و ن و د ... نوشتن رو دوست ندارم.

اگه درخت باشی زمستونا برگهات میریزه 

چند لحظه ماتش برد و بعد گفت :نه نوشتن همون حروف رو ترجیح میدم از کچلی بهتره!

/ 2 نظر / 4 بازدید
ماه بانو

چه با مزه یک کلاس اولی و یه دبیرستانی؟ واقعا خدا قوت، درس و مشق بچه ها خیلی حوصله می خواد