گذر

خیلی طول کشید تا با بعضی اتفاق ها کنار بیام ،نه که فراموش کنم! یه جوری تسلیم شدن ... 

این که لابه لای فراز و فرودها نمونم و مثل یه ناظری که هیچ قدرتی نداره ببینم و رد بشم .در حال و همین الان باشم و از زندگی لذت ببرم از طرفی زیادم درگیرش نشم .خوب ببینم ،درست بشنوم ،بیشتر گوش بدم و کمتر صحبت کنم و بگذرم .

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهناز

به منم یاد بده چطوری؟آخه

ثمین

آناااااااا چرا نمیای بعد این همه مدت خواستم ببینمت