!

گاهی در عین ِ‌مختار بودن نهایت جبر می شوم !

/ 2 نظر / 4 بازدید
چیچک

چه پیچیده ؟! از بابت کتابا تشکر و به اون کلاسی هم که گفته بودی سر زدم

...

بسی فیلسوفانه ؟[نیشخند]