فکر نمی کنم کسی از خوردن حرفش دل درد بگیرد ،پس چه بهتر که بعضی ها حرف هایشان را بخورند تا سخن بگویند.

/ 0 نظر / 5 بازدید